Thơ: Cung Hạ Đản Sanh

280

CUNG HẠ ĐẢN SANH

Kính mừng Đức Phật đản sinh

Đèn hoa biểu hiện tâm thành dâng lên

Tháng Tư thuở ấy không quên

Vô ưu thọ hạ khởi nguyên Đạo Vàng

 

Bảy bước vào cõi nhân gian

Đại giác khai lộ xóa màn vô minh

Trợ duyên hết thảy chúng sinh

Đoạn trừ nghiệp chướng ngục hình tự thân

 

Suối từ trải mấy nghìn năm

Vẫn truyền lưu đẹp trong ngần nơi nơi

Mùa sen hoa nở thay lời

Nhập Từ bi quán vun bồi đạo tâm

 

Đoạn dần bao kiếp mê lầm

Trôi lăn sanh tử mê tân đắm chìm

Nguyện Ưu Đàm nở trong tim

Mừng đấng giác ngộ trong mình hiện thân

Kính mừng Phật đản!

 PL.2564

Đinh Công Tôn