Thơ: Chảy mãi từ hòa

76

CHẢY MÃI TỪ HÒA

Chúng con vun bồi đức hạnh

Mong được làm cây cỏ Lâm Tỳ Ni

Tu thân giữ tâm thanh tịnh

Nhập cánh sen nâng bước Người đi

 

Chúng con bao kiếp chờ đợi

Lắng từng giây ước thấy Ưu Đàm

Xin nguyện chắp tay vô lượng

Ngóng trông chờ xuất hiện thánh nhân

 

Mở lòng đón ánh dương sớm

Nghe tiếng chim rộn hót trên cành

Không gian thanh tưởng chừng thiên nhạc

Đang tấu mừng khúc hát Đản sanh

 

Vesak khát khao vô tận

Hai nghìn rưởi năm thế giới mở ra

Nhân loại giảm tham si hận

Suối tình thương chảy mãi Từ hòa

Mùa Phật đản, PL.2566 – DL.2022

Đinh Tôn Nghiêm