Thơ: Cảm tác về Ôn Đạo Nguyên Đạo hiệu Thích Thiện Duyên

326

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM TUẦN CHUNG THẤT ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG thượng THIỆN hạ DUYÊN

PHÓ PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

(Con xin kính cung tiến dâng lên Ôn bài thơ con cảm tác với tấm lòng tri ân sâu sắc từ những lần gặp gỡ hầu chuyện Ôn như những bài Pháp sống động)

Thầy Nguyên Tài (Thích Phước Hạnh) thăm đảnh lễ ôn Đạo Nguyên (năm 2019)

ÔN từ đất võ đến Tam Kỳ

ĐẠO đức Oai nghi chẳng ai bì

NGUYÊN tắc thiền môn trang sử Phật

ĐẠO vàng chánh pháp nguyện hành trì

HIỆU ngài Giáo hội Phó Pháp chủ

THÍCH tử xưng bần dáng từ bi

THIỆN khéo hiển bày tâm bất nhiễm

DUYÊN sinh năm uẩn đắc tổng trì.

Cúi đầu kính lễ!

Tỳ kheo Nguyên Tài

Tự Thích Phước Hạnh

(May 6, 2021 – PL.2565)