Thơ: Cảm niệm ngày Đản sanh

8

HƯƠNG SEN THÁNH ĐẢN

Thơ: Thích Như Giải

Sáng ra đốt một nụ trầm
Hương sen thoảng nhẹ pháp âm cõi lòng
Tháng tư đầu hạ thanh trong
Đón ngày Phật đản thong dong bụi hồng

Ba ngàn thế giới sắc không
Mừng ngài thị hiện giữa mông mênh đời
Nghe từ vô thủy mù khơi
Nguồn tâm sáng dịu tuyệt vời vô vi

Thế gian đau khổ hợp ly
Chuyện thành việc bại có gì vương đây
Vô ưu thoáng hiện trời mây
Phật về mộng tỉnh đong đầy nguồn vui

Câu kinh rớt xuống nụ cười
Tăng thêm vị ngọt sen tươi nhiệm mầu
Giữa vòng suy thịnh sầu đau
Thong dong tĩnh niệm hết lay lắt hồn

Thế gian thanh sắc mõi mòn
Phật về hoa nở mất còn bặt hơi
Hoa vô ưu quá tuyệt vời
Hai ngàn năm vẫn một lời tri ân

Hoa tâm vẫn thế trắng ngần
Thở sâu hít nhẹ ân cần thế thôi
Chánh tâm trực ý lên ngôi
Nhìn sâu quán kỷ đứng ngồi bình yên

Cõi nào là cõi chân thuyên
Cõi nào là cõi dịêu huyền trong thanh
Tháng tư sen nở an lành
Phật về hoa nở một vành viên dung

———————————————

CẢM NIỆM NGÀY ĐẢN SANH
Thơ: Thích Như Giải

Kính mừng ngày đản sanh
Mong quốc thổ thanh bình
Nhân dân luôn hạnh phúc
Với nhau vẹn nghĩa tình
Luôn vâng lời Phật dạy
Thong dong giữa thịnh suy
Đem tình thương trải khắp
Bình an với hợp ly
Tuân thủ bát chánh đạo
Lấy tri kiến làm đầu
Xa lìa tâm mê đắm
Sáng suốt vượt bể dâu
Phật sự chuyện của mình
Nguyện cùng khắp chúng sinh
Chung vai cùng góp sức
Cho quốc vận xương minh
Đời nầy chi cũng có
Chân giả lẫn lộn nhiều
Trong chuyện tào lao ấy
Cần tránh việc khê nhiêu
Hãy tuân thánh giáo lượng
Mới phân rõ chánh tà
Mạt pháp nhiều nhánh phái
Lẫn lộn giữa Phật ma
Lấy từ bi làm gốc
Sự tỉnh táo dẫn đường
Thị phi mau buông xuống
Cuộc đời thôi vấn vương
Mừng Phật đà xuất thế
Phật tử sọi nguồn tâm
Mọi việc dùng Tâm Phật
Phước trí mới tăng ngầm
Kính mong Phật gia hộ
Cho Chánh pháp trường tồn
Cho nhân dân bớt khổ
Cho tham đắm mõi mòn
Nguyện quốc gia dân tộc
Mãi mãi được bình an
Thương dân và đất nước
Cống hiến một tâm vàng
Mong nhũng tham chấm dứt
Mong sách nhiễu bạo tàn
Mong cường quyền phi pháp
Theo làn khói mãi tan

BBT