Thơ: Bến cũ…

280

BẾN CŨ…

“Bến cũ ngày xưa ai có hay

Có đa phủ bóng suốt tháng ngày

Có con thuyền nhỏ ngày qua lại

Có đám học trò tay nắm tay

 

Bến cũ ngày nay có ai hay

Mẹ già chiều xuống dáng hao gầy

Dõi mắt trông con thăm thẳm nhớ

Chiều về tím ngắt phủ màu cây

 

Bến cũ ngày xưa ai có hay

Con đò đưa khách vẫn đong đầy

Người đi đi biết không trở lại

Mùa thu buồn vàng cả rừng cây

 

Bến cũ chiều nay ai có hay

Lũy tre giếng nước con đường này

Thu về lá rụng vàng sân vắng

Đất khách quê người ai tỉnh say”

Thơ Thích Như Giải