Thăng Bình: Kiết giới An cư nội bộ tại chùa Bảo Châu

568

Chư tôn đức Tăng nội bộ chùa Bảo Châu (thôn Thanh Ly, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) đã trang nghiêm tác pháp kiết giới An cư PL. 2565 vào sáng ngày 03/6/2021 (23/4 Tân Sửu) vừa qua.

TT. Thích Phước Hưng niệm hương
Tác pháp đối thú An cư

Trước Bảo điện, chư tôn đức đã niệm hương, đảnh lễ Tam bảo và cung thỉnh TT. Thích Phước Hưng – UV BTS PG Quảng Nam, Chứng minh BTS PG huyện Thăng Bình tác pháp đối thú An cư cho từng vị hành giả tại đạo tràng chùa Bảo Châu. Đồng thời, chư tôn đức cũng tác pháp Yết-ma, xướng nội ngoại giới, khai chuông bảng và thực hiện nghi thức quá đường, thọ nhận trai phạn trong chánh niệm.

Chư tôn đức kinh hành niệm Phật sau khi quá đường

Được biết, chùa Bảo Châu là một trong những điểm an cư nội bộ (tại chỗ) của Phật giáo huyện Thăng Bình. Thời gian an cư tại đạo tràng chùa Bảo Châu bắt đầu từ ngày 23-4 âm lịch với thời khoá tu học khép kín, từ 3g30 đến 21g30; cùng với việc công phu khuya, công phu chiều, tụng kinh, kinh hành, niệm Phật, chấp tác, mỗi nửa tháng chư tôn đức làm lễ bố tát đúng theo tinh thần của giới luật quy định và thực hiện quá đường trước giờ Ngọ.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Hoàn Mỹ – Ban TTTT PG Thăng Bình