Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: Phiên khúc Chùm Haiku cho miền thương nhớ

407

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020
Vòng chung khảo
———————
Tác phẩm dự thi: Phiên khúc Chùm Haiku cho miền thương nhớ
MS 051 Thơ

1.

Cái ống ngoáy

Chiếc bình vôi

Nội về đâu? Trầu úa!

2.

Ngoại đi xa

Cái giàn bếp ám khói

Con chất đầy kỷ niệm

3.

Cái hũ sành sứt miệng

Xưa mẹ đựng nước cơm

Giờ nằm phơi ký ức

4.

Trước hiên nhà

Nong, nia, thúng, mủng

Mẹ ngồi xa xăm

5.

Bì bõm ruộng sâu

Thân cò phận vạc

Mẹ cõng nắng đội mưa

——————————-

Tác giả dự thi: Nguyễn Mậu Hùng Kiệt
Địa chỉ: 12 Trưng Nữ Vương, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Q.Nam