Tác phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo: Chùm ảnh nghệ thuật ĐÊM ĐỐT NẾN TRI ÂN ĐẦY CẢM XÚC

84

Cuộc thi: “Sáng tác Văn học, Nghệ thuật và Báo chí về Đạo hiếu” – năm 2020
Tác phẩm đạt giải Khuyến khích thể loại Ảnh nghệ thuật
———————
Tác phẩm dự thi: ĐÊM ĐỐT NẾN TRI ÂN ĐẦY CẢM XÚC
MS 130 Ảnh nghệ thuật

——————————-

Tác giả dự thi: Quang Ảnh

Địa chỉ: Phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam