Quế Sơn: Ban Hướng dẫn Phật tử huyện họp phiên đầu tiên, kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới

455

(QCB) – Chiều ngày 28/11/2021, tại chùa Liên Hương (X. Hương An, H. Quế Sơn) Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện Quế Sơn đã họp phiên đầu tiên, kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới 2021-2026.

Quang cảnh buổi họp

Đại đức Thích Hạnh Đạt – Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN huyện Quế Sơn, Trưởng ban HDPT PG huyện chủ trì cuộc họp; Đại đức Thích Chúc Đạt – Ủy viên BTS, Phó ban HDPT PG huyện; Huynh trưởng cấp Tín Nguyễn Văn Tư (Quảng Duy) – Phó ban HDPT PG huyện, Trưởng Phân ban GĐPT Quế Sơn, cùng 8 đơn vị GĐPT trong toàn huyện tham dự.

Tại cuộc họp, chư tôn đức, phật tử đã kiện toàn nhân sự Ban HDPT GHPGVN huyện Quế Sơn nhiệm kỳ 2021-2026. Lắng nghe Phân ban GĐPT huyện báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và đưa ra phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới.

Đại đức Thích Hạnh Đạt phát biểu

Phát biểu tại cuộc họp, Đại đức Thích Hạnh Đạt – Trưởng ban HDPT PG huyện Quế Sơn đã giải đáp những vướng mắc và có lời sách tấn đến các huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT trong huyện, nhất là phải đồng tâm hiệp lực cùng với Ban HDPT PG huyện hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới, đưa Phật giáo Quế Sơn ngày càng phát triển.

Cuộc họp cũng thống nhất, Văn phòng Phân ban GĐPT huyện Quế Sơn đặt tại chùa Liên Hương (xã Hương An).

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

PG Quế Sơn