Núi Thành: Trang nghiêm tụng kinh Dược sư cầu an đầu năm tại chùa Lộc Tân

392

Ngày 25/02/2021 (14/01 Tân Sửu), tại chùa Lộc Tân (X. Tam Tiến, H. Núi Thành, T. Quảng Nam) đã trang nghiêm diễn ra pháp hội Dược sư cầu an đầu năm. Phật tử về tham dự khóa lễ đều tuân thủ các quy định về phòng dịch, rửa tay bằng dung dịch kháng khuẩn, đeo khẩu trang.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Mở đầu khóa lễ, Đại đức Thích Thông Khiêm – Trưởng ban TTTT PG huyện Núi Thành, Trụ trì chùa Lộc Tân cùng chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, tác lễ khai pháp. Tiếp đến, đại chúng trì tụng kinh Dược Sư bổn nguyện công đức.

Qua thời kinh, đạo hữu Phật tử đã được ôn lại công hạnh của đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Theo nghĩa kinh, “Dược sư” có nghĩa là “thầy thuốc”, có công năng tri liệu, đem lại sự bình an cho cả thân và tâm. Chính vì thế, trì tụng kinh Dược Sư mang lại lợi lạc cho bản thân, gia đình và xã hội. Việc thiết lập đàn tràng Dược sư cầu an đã trở thành truyền thống của các ngôi chùa tại Việt Nam dịp đầu năm âm lịch.

Đạo hữu Phật tử đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh khi hành lễ
Chư tôn đức tác lễ cầu an

Buổi lễ kết thúc sau khi chư tôn đức đã tác lễ cúng thí thực nguyện cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, nhà nhà khương thái.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Đình Tiến
Ban TTTT PG huyện Núi Thành