Núi Thành: Trai đàn cầu siêu, lễ Cúng dường trai tăng chùa Phổ Đức

365

(QCB) – Hướng vọng Vu lan Thắng Hội PL. 2567 – DL. 2023, trong 2 ngày 21,22 tháng 7 Quý Mão (5,6/9/2023), chùa Phổ Đức (X. Tam Anh Bắc, H. Núi Thành) đã trang nghiêm tổ chức Trai đàn Truy niệm Tiền hậu Công đức, Phổ độ Bách tánh Chư hương linh, Chẩn tế Vạn loại Âm linh Cô hồn.

Trai đàn trang nghiêm
Nhị vị Hoà thượng chứng minh

Thuỳ từ chứng minh trai đàn có Hoà thượng Thích Thiện Thành, UV Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam; Hoà thượng Thích Minh Trí, Viện chủ chùa Báo Ân (Q. Tân Bình, TP. HCM). Sau nghi thức Cáo thần, Thượng đại tràng phan, Ban Tổ chức đã cung thỉnh nhị vị Hoà thượng, Đại đức Sám chủ cùng Ban Kinh sư quang lâm đàn tràng, niêm hương bạch Phật khai kinh.

Trong tiếng trì chú Phổ Am vang vọng trầm hùng, Đại đức Thích Tịnh Đức, Trụ trì chùa Trường Thọ (TP. Tam Kỳ), đương vi Sám chủ cùng Ban Kinh sư đã cử hành nghi thức sái tịnh đàn tràng Thỉnh Tam bảo ngoại, Thỉnh Tiêu diện Đại sĩ, Cung tiến chư hương linh.

Nhằm khánh tạ hồng ân Tam bảo gia hộ cho Phật sự trùng tu chùa Phổ Đức, gieo tạo phước điền cho hàng Phật tử, dịp này chùa Phổ Đức đã phát tâm cúng dường trai tăng. Ban đạo từ, Hoà thượng Thích Phước Minh, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam đã tán dương công đức quý Phật tử tại bổn tự, đàn na tín thí xa gần đã phát tâm xây dựng, trùng tu ngôi Tam bảo chùa Phổ Đức được trang nghiêm, làm nơi quy ngưỡng cho Phật tử thập phương.

Thời khoá buổi chiều được tiếp tục với nghi thức cầu siêu, chẩn tế chư hương linh, vạn loại cô hồn, nguyện cầu âm dương lưỡng lợi, đất nước thái bình, nhân dân an lạc.

Ngày trước đó, đáp ứng nhu cầu tinh thần cho Phật tử và nhân dân địa phương, chùa Phổ Đức đã tổ chức đêm văn nghệ Vu lan với chủ đề: “Ơn nghĩa sinh thành”, bằng lời ca tiếng hát, các tiết mục đã thể hiện tinh thần báo hiếu báo ân. Dịp này, Đại đức Thích Quảng Hiền, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT huyện Núi Thành, Trưởng Ban tổ chức đã trao các phần quà khuyến học, động viên các em đoàn sinh Phật tử vào năm học mới.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Phước Thọ
Ban TTTT PG huyện Núi Thành