Núi Thành: Chùm ảnh các chùa chuẩn bị Tết…

346

Sau đây xin giới thiệu một số hình ảnh không khí chuẩn bị Tết tại các chùa tại huyện Núi Thành mà nhóm PV Ban TTTT PG Quảng Nam ghi nhận được:

Chùa Hưng Quang:

 

Chùa Lộc Tân:

Chùa Diên Khánh:

Chùa Vĩnh An:

Chùa Hòa Mỹ:

Chùa Phổ Đức:

Ban TTTT PG Quảng Nam