Điếu văn tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

690

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN

của Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

HT.Thích Thiện Thành – Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam dâng lời tưởng niệm trước Giác linh đài

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Kính bạch…

Kính thưa…

Trong giờ phút thiêng liêng trang trọng này, thay mặt Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam, chúng con xin được dâng lên Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ đôi dòng tưởng niệm.

Ngưỡng bạch Giác linh Đức trưởng lão Hòa thượng;

Trước sự tôn nghiêm cao cả, trước Giác linh đài vời vợi, những công đức thâm sâu mà Ngài đã đóng góp cho ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam, những trang sử vô cùng trân trọng cao quý, thì ngôn ngữ nào nói hết được những nỗi niềm tâm tư.

Mượn lời tỏ dạ, tác ý niệm ân, thành kính dâng lên Giác linh Hòa thượng thùy từ minh chứng.

Ngưỡng bạch Giác linh Ngài:

Thế là, 94 năm dạo qua cõi mộng, 65 năm hạ lạp, giới hạnh trang nghiêm.

Vằng vặc như trăng sao, công đức rạng ngời, luôn sáng soi nơi nhân thế.

Và rồi!

Quảy dép về Tây, xả bỏ huyễn báo thân, để lại nỗi niềm thương tiếc vô hạn,

Ngài đã đến, tựa mây trắng, an nhiên tự tại; Và ra đi, như nhạn quá trường không.

Sân chùa Đạo Nguyên, còn đâu bóng hình Ngài lai vãng; ngôi nhà Giáo hội, từ nay đã khuất bóng thạch trụ tòng lâm.

Than ôi!

Đèn tục diệm còn đang tỏ, hương đức hạnh mãi ngát thơm;

Tinh tấn lực không sờn, Phổ Hiền nguyện kế vãng.

Thế mà!

Hơi thở đã hòa vào trong Pháp tánh, Nụ cười uyên nguyên lặng lẽ với tháng năm;

Suối nguồn tình thương luôn bất diệt, Pháp nhũ châu lưu mãi chuyển không dừng.

Nhớ Giác linh xưa!

Xuất thân từ Bình Định, Tịnh An tự xuất gia học đạo;

Chốn Tổ Hưng Long thọ pháp hành trì;

Học viện trung phần Hải Đức Nha Trang miệt mài trau dồi kinh sử;

Giới thể châu viên hành đạo, dấn thân, nhiều nơi, khắp xứ.

Đất Quảng Nam, lập chốn tùy duyên,

Đạo Nguyên tự, Ngài dựng xây, thiêng liêng quá đỗi,

Pháp nạn 1963 đi qua, Tỉnh hội được hình thành,

Quảng Đà, Quảng Tín với bao nhiêu Phật sự,

Đào tạo Tăng tài, Kinh- Luật- Luận mãi truyền trao.

Mười lăm Đại Giới Đàn, từ Quảng Nam, Đà thành, Thừa Thiên Huế, Bình Định quê xưa, đến tận Sài Gòn,

Công đức vuông tròn, chín lần làm Đường Đầu Hòa thượng truyền trao giới pháp;

Hàng ngàn Tăng Ni – Bồ tát khai tâm,

Độ chúng xuất trần thất chúng đồng tu theo Chánh đạo,

Quên mình phục vụ không nệ hà lạp trưởng cao niên,

Kiến lập đạo tràng, từ núi cao, đồng bằng tận ra biển đảo,

Kết hợp, phân công, xuyên suốt khó nhọc không than,

Hùng tâm tráng chí, bậc xuất trần thượng sĩ,

Thể hiện từ bi vô uý ngút ngàn,

Phật Giáo Việt Nam mãi khắc ghi trang sử vàng, với những hy sinh đóng góp.

Đẹp đạo – tốt đời, hài hòa thắm quyện nét bao dung,

Nụ cười Hòa thượng luôn hoan hỷ, bao nhiêu năm làm Phật sự với Ngài,

Đức thân thiện, khiêm cung cho hậu lai học hỏi.

Cân nhắc, ân cần, luôn đôn đốc để Phật sự hanh thông,

Xuyên suốt bao thời, khổ vui cùng phụng hiến,

Một đời gắng bó, cộng hưởng kham nhẫn nắng mưa,

Hướng con thuyền đạo Pháp, dẫu nhọc nhằn mấy chẳng vừa.

Xả bỏ huyễn thân, để lại niềm tin luôn toả sáng.

Và giờ đây, chúng con xin:

Dâng trọn lòng thành, kính ngưỡng đức hy sinh, vì Đạo Pháp,

Phủ phục cúi đầu, đảnh lễ ánh từ hòa Đức Giác linh.

Xót dạ đau lòng, nén bi thương, nguyện cầu Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Cúi đầu tưởng niệm bậc tòng lâm, thâu thần tịch diệt, trú Vô vi.

Cửa Vô Sanh rộng mở, Niết Bàn đường thênh thang,

Thể nhập Tỳ Lô, để lại cho chúng con nỗi niềm kính tiếc

An nhiên thị tịch, lưu dấu công đức, Phật giáo đồ Việt Nam.

Trong lúc trái tim Ngài ngừng đập; thì ngàn vạn con tim, đang nhói đau.

Ngài đã đi rồi!

Nhưng lời kinh còn vang vọng.

Ngài đã đi rồi!

Xin cúi đầu đảnh lễ phút chia xa.

Các hành vô thường, là sanh diệt pháp, nhưng mãi âm vang, ảnh hiện bên đời.

Giờ này, toàn thể Tăng Ni, Phật tử Quảng Nam và môn đồ Pháp quyến, xin thành tâm khấp bái tỏ lòng kính tiếc, đảnh lễ tri ân trước Giác Linh cố trưởng lão Hòa Thượng.

NAM MÔ TỰ LÂM TẾ TÔNG, TỨ THẬP NGŨ THẾ, LIỂU QUÁN THIỀN PHÁI ĐỆ THẬP NHẤT ĐẠI, VIỆT NAM PHẬT GIÁO GIÁO HỘI CHỨNG MINH HỘI ĐỒNG PHÓ PHÁP CHỦ BẢO VỊ, ĐẠO NGUYÊN TỰ ĐƯỜNG THƯỢNG HÚY THƯỢNG QUẢNG HẠ THÀNH TỰ THIỆN DUYÊN HIỆU QUÁN NGÔN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG GIÁC LINH THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.