Ban HDPT PG Quảng Nam mời họp

1229

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

—————

Số 57/TM/HDPT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————–

Quảng Nam, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

THƯ MỜI

 Tham dự Hội nghị triển khai công tác hoạt động Phật sự năm 2017

 

Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 của BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Ban HDPT PG tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác hoạt động Phật sự năm 2017 theo thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và nội dung như sau:

-Thời gian: lúc 08h00, ngày 09/4/2017 (13/3/Đinh Dậu)

-Địa điểm: Phòng họp Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

(chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, Tp. Tam Kỳ)

-Thành phần tham dự:

+Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh chứng minh

+Thành viên Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh

+Các Phân Ban trực thuộc

+Ban HDPT các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

+Các Huynh trưởng thuộc Ban điều hành Ban HD PB GĐPT Quảng Nam nhiệm kỳ (2017-2022).

Nội dung:

+Triển khai công tác hoạt động Phật sự trọng tâm năm 2017.

+Trao quyết định chuẩn y nhân sự và chỉ đạo Hội nghị ban HD Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ (2017-2022)

+Công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản, Khóa tu mùa hè, Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ V (2017-2022).

Đây là Phật sự quan trọng, Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh rất mong chư tôn đức, quý cư sĩ, Phật tử sắp xếp công việc tham dự đông đủ để buổi họp đạt kết quả tốt./.

TM/ BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Đại đức Thích Như Giải