21 C
Tam Ky
Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 3, 2021
Trang chủ Nghiên cứu Phật học Chuyên đề nghiên cứu Video QCB: Thành quả ngành nghiên cứu Phật học qua 40 năm...

Video QCB: Thành quả ngành nghiên cứu Phật học qua 40 năm GHPGVN

69

Nghiên cứu Phật học là hoạt động quan trọng, thúc đẩy việc trước tác, dịch thuật và tăng cường hợp tác trong, ngoài nước liên quan đến các công trình học thuật Phật giáo.

Sau đây, kính mời quý vị cùng nhìn lại chặng đường và thành tựu của ngành trong hơn 40 năm qua.