Tiên Phước: Chùa Hữu Lâm tổ chức đại trai đàn cầu siêu giải oan bạt độ nhân lễ Vu lan báo hiếu

315

(QCB) – Nhân mùa Vu lan – Báo hiếu PL.2566, trên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, trong hai ngày 06 và 07/8/2022 (nhằm ngày mùng 09, 10/7 Nhâm Dần) ĐĐ. Thích Tịnh Minh – Trụ trì chùa Hữu Lâm (thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước); cùng chư Tăng, tín đồ Phật tử thành kính trang nghiêm thiết lập đại trai đàn cầu siêu giải oan bạt độ chẩn tế bách tánh chư hương linh. 

ĐĐ. Thích Tịnh Minh – Trụ trì chùa Hữu Lâm (thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước); cùng chư Tăng, tín đồ Phật tử trang nghiêm cử hành buổi lễ.

Ngày đầu tiên, chư tôn đức trong Ban kinh sư hành lễ hưng tác thượng đại tràng phan, nghinh phan sơn thủy. ĐĐ. Thích Tịnh Đức – Sám chủ đàn tràng bạch Phật khai kinh, thỉnh Tam bảo nội ngoại, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, đề phan vị và thỉnh quá cố chư hương linh hội nhập đàn tràng, trang nghiêm pháp vị.

Chư tôn đức tuyên sớ cầu siêu trước sự tôn nghiêm ngưỡng vọng của đạo hữu, Phật tử và thân nhân chư hương linh, gia tâm cầu nguyện chư hương linh nơi linh đài thính pháp văn kinh, giải bỏ oan khiên, siêu thăng lạc quốc.

Tiếp đó, Đại đức Sám chủ, cùng chư tôn đức trong Ban Kinh sư hành đàn giải oan bạt độ.

Thượng tọa Thích Chánh Huệ thuyết pháp độ linh.

BTC đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Chánh Huệ – Trụ trì chùa Kỳ Viên quang lâm pháp tòa, thuyết pháp độ linh, khai thị về luật vô thường, luật nhân quả, nghiệp báo luân hồi, ngưỡng mong chư hương linh tỏ ngộ nẻo chánh đường tà, giải bỏ oán kết, thoát chốn lầm mê, đi về bến giác.

Tiếp theo chương trình, ngày 07/8 (nhằm 10/7/Nhâm Dần), chùa Hữu Lâm trang nghiêm thực hiện Lễ cung tiến ngoại đàn – cung tiến hương linh – trai tăng cúng dường; đặc biệt vào lúc 14h chiều cùng ngày, Ban tổ chức đã thực hiện đăng đàn chẩn tế âm linh cô hồn, nguyện cầu chư hương linh, chư âm linh được siêu sanh về miền tịnh cảnh.

-Một số hình ảnh được ghi nhận:

Thành Luân