Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp Phật học niên khóa 2014 – 2017

3983

THÔNG BÁO

V/v Tuyển sinh lớp Trung cấp Phật học niên khóa 2014 – 2017

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC QUẢNG NAM

Kính gửi:                  – Ban Trị Sự GHPGVN các huyện, thành phố.

                                 – Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Thực hiện chương trình hoạt động của Ban giáo dục Tăng Ni TƯ và nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ IV (2012 – 2017), Ban Giám Hiệu trường Trung cấp Phật học Quảng Nam tiếp tục chương trình chiêu sinh lớp Trung cấp Phật học khóa VI (2014 – 2017), thông báo nội dung như sau:

Điệu kiện tiếp nhận: Người đã xuất gia ở chùa, có khả năng tiếp thu, có đạo đức tốt, được bổn sư cho phép (nếu chưa là trụ trì) và đã học xong thế học. Không giới hạn độ tuổi.

Thời gian nhận đơn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2014.

Nơi lưu trú theo học: Học Tăng liên hệ các chùa trong Tp.Tam Kỳ. Ni sinh liên hệ chùa Diệu Quang hoặc các chùa Ni gần nhất.

Thời gian khai giảng: Vào ngày 25 tháng 8 năm 2014 (01/08/Giáp Ngọ). TNS có mặt tại trường trước khai giảng 1 ngày.

Kính mong BTS các huyện, thành phố hoan hỷ thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, tạo thuận lợi cho đệ tử xuất gia tu học, ngỏ hầu tiếp nối tuệ giác Như Lai, thắp sáng mãi ngọn đèn chánh pháp ở thế gian.

Kính chúc chư Tôn đức Pháp thể khinh an, Phật sự viên thành.

 

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký và ấn dấu)

Thượng tọa Thích Phước Minh