Thăng Bình: Phật giáo huyện tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” tại chùa Phước Ấm

559

(QCB) – Sáng ngày 19/6/2022 (21/5 Nhâm Dần), BTS – Ban Hoằng Pháp GHPGVN huyện Thăng Bình đã tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc ” có gần 600 đạo hữu, Phật tử trong toàn huyện về tham gia tu học trong 1 ngày tại chùa Phước Ấm, xã Bình Triều. 

Quang lâm chứng minh và tham dự có TT. Thích Phước Hưng – UV BTS Phật giáo tỉnh, Chứng minh BTS Phật giáo Thăng Bình; ĐĐ. Thích Tánh Thông – UV BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện; ĐĐ. Thích Hạnh Quả – UV BTS Phật giáo tỉnh, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện; ĐĐ. Thích Bảo Ân – Phó BTS kiêm Trưởng ban HDPT huyện; cùng chư tôn đức BTS và Ban Hoằng pháp Phật giáo huyện, Chư Tăng Ni trụ trì, Giám tự, cùng đông đảo đạo hữu, Phật tử 42 cơ sở chùa trong toàn huyện.

Sau khi ổn định đạo tràng, chư tôn đức trong ban nghi lễ đã tác pháp cung nghinh chư tôn đức quang lâm Pháp hội niêm hương bạch Phật. TT. Thích Phước Hưng hành pháp sự truyền giới bát quan trai cho toàn thể hội chúng phát nguyện thọ nhận tu tập làm người xuất gia phạm hạnh trong 1 ngày.

Để khai mở thêm chánh kiến về Phật Pháp cho đại chúng, BTC đã cung thỉnh HT. Thích Đồng Nguyện – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp PG tỉnh quang lâm thuyết giảng thời pháp với chủ đề: “Tịnh nghiệp là Tịnh độ”, khuyến tấn hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ cần phải rõ hơn về “Tịnh nghiệp Tam phước”, thực hành theo hạnh nguyện của chư Phật để góp phần xóa đi những bất an, những đau khổ, bất công trong xã hội; góp phần làm an vui, hạnh phúc cho mọi người, mọi loài trên cuộc đời này.

Tùng duyên với Phật sự này, ĐĐ. Thích Bảo Ân – Trụ trì chùa Phước Ấm cùng Ban Hộ trì Tam bảo tác pháp cúng dường trai tăng, nguyện hồi hướng công đức đến toàn thể đại chúng Phật tử trong toàn huyện tăng trưởng, đạo nghiệp đầy đủ phước duyên để tinh tấn tu hành.

Buổi chiều, thời khóa tụng kinh, niệm Phật do chư Ni hướng dẫn. Toàn thể hội chúng thành tâm hòa âm trì tụng, xưng tán hồng danh chư Phật, chư Bồ tát hiện hữu một đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh. Mỗi người được an trú trong pháp tướng nghiêm thân thiện đạo đầy an lạc.

Tiếp theo thời khóa tu tập, ĐĐ. Thích Hạnh Quả – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện đã có thời pháp thoại kiến giải về pháp môn Tịnh độ, tiếp tục vun bồi và phát triển căn lành, gieo trồng phúc đức. Mỗi người phải lấy: Tín – Nguyện – Hạnh làm ba món tư lương, làm tông chỉ, hành trang thiết yếu trên con đường đi đến cõi Phật…

Sau các thời thính pháp và tu tập, toàn thể chúng hội đạo tràng có cơ hội giao lưu trực tiếp với chư Tăng, Ni ở các chùa trong địa bàn huyện nhà. Những lời khuyến tấn, những tâm tư nguyện vọng, những lời ca, tiếng hát thắm tình đạo vị được trao gởi cho nhau. Mỗi hành giả cư sĩ có thêm một lần phước duyên nương tựa nơi Tam bảo nới lỏng sợi dây gia duyên ràng buộc, gội rửa thân tâm, tăng trưởng đạo nghiệp đúng với tinh thần định hướng của chư tôn đức kiến tạo đạo tràng cho toàn thể mọi người hiện diện nơi đây “Một ngày an lạc”.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Hoàn Mỹ – Hoàng Diệu

Ban TTTT PG Thăng Bình