Tam Kỳ: Thượng tọa Thích Viên Tuệ viên tịch

1368

ĐĐ.Thích Viên Tánh – Trưởng BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ thay mặt Ban Thường trực BTS, môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin TT.Thích Viên Tuệ viên tịch.

Chân dung Thượng tọa Thích Viên Tuệ (1936 – 2019)

Theo cáo phó, TT.Thích Viên Tuệ – Nguyên Ủy viên Kiểm soát Ban Đại diện Phật giáo thành phố Tam Kỳ, Tri sự chùa Đạo Nguyên (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Thuận thế vô thường, Thượng tọa đã viên tịch vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 06-12-2019 (nhằm ngày 11-11- Kỷ Hợi) tại chùa Phước Quang, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

 Trụ thế 84 năm, với 25 Hạ lạp.

Lễ nhập quan lúc 09 giờ, ngày 07-12-2019 (nhằm ngày 12-11- Kỷ Hợi) tại Phước Quang, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Lễ an vị Giác linh và tôn trí kim quan tại chùa Đạo Nguyên, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 09-12-2019 (nhằm ngày 14-11-Kỷ Hợi).

Lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan nhập bảo tháp tại quê nhà, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 10-12-2019 (nhằm ngày 15-11-Kỷ Hợi).

Quang Thanh