Tam Kỳ: Dời Văn phòng BTS thành phố đến chùa Bửu Đức

767

Ngày 31/3/2020, ĐĐ.Thích Viên Tánh – UVTT Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Tam Kỳ đã ấn ký Thông báo số 034/TB-BTS về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ từ chùa Hòa Quang đến địa điểm mới chùa Bửu Đức.

Chùa Bửu Đức – Nơi đặt Văn phòng làm việc của BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ

Theo đó, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ kính thông báo đến Quý cơ quan hữu quan, Quý Ban, Ngành trực thuộc BTS GHPGVN TP, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo các cơ sở chùa trong địa bàn thành phố về việc chuyển địa điểm Văn phòng làm việc của BTS GHPGVN TP kể từ ngày 31/3/2020.

Văn phòng làm việc cũ: Chùa Hòa Quang, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Địa chỉ Văn phòng làm việc mới và địa chỉ thư tín: Chùa Bửu Đức khối phố Đoan Trai, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

Điện thoại: 0934 899 349 – 0985 294 545; Email: phatgiaotamky@gmail.com.

Kể từ ngày 31/3/2020 (nhằm ngày 08/3/Canh Tý), mọi thông tin, liên hệ, thư tín… liên hệ theo địa chỉ mới của Văn phòng BTS GHPGVN TP (Chùa Bửu Đức).

Thông báo số 034/TB-BTS về việc thay đổi địa điểm Trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN TP.Tam Kỳ

Ban TTTT PG Quảng Nam