Tam Kỳ: Chùa Phú Quang tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2564

414

Ngày Rằm tháng Tư năm Canh Tý (07/5/2020), chùa Phú Quang (X. Tam Phú, TP. Tam Kỳ) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2564 – DL. 2020.

Ni chúng chùa Phú Quang tham dự lễ

Tham dự buổi lễ có Sư cô Thích Nữ Tịnh Nhựt – Trưởng Ban TTXH PG TP. Tam Kỳ, Trụ trì chùa Phú Quang, cùng Ni chúng, Ban Hộ trì Tam Bảo và một số đạo hữu Phật tử.

Tại buổi lễ, SC.Thích Nữ Thanh Nhàn tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2564 -DL.2020, SC.Thích Nữ Tịnh Nhựt tuyên đọc Diễn văn Phật đản.

SC.Thích Nữ Thanh Nhàn tuyên đọc Thông điệp Phật đản
SC.Thích Nữ Tịnh Nhựt – Trụ trì chùa Phú Quảng tuyên đọc Diễn văn Phật đản
Nghi lễ Phật đản truyền thống
Lễ Mộc dục (Tắm Phật)

Sau phần nghi lễ hành chánh, chư Ni chùa Phú Quang đã tác lễ Đản sanh theo nghi thức truyền thống, tụng sám Khánh đản, đảnh lễ danh hiệu Phật.

Trước đó, vào tối ngày 13-4 Âl, chư Ni chùa Phú Quang cũng đã tổ chức lễ Tắm Phật và thả hoa đăng, nguyện cầu dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Khánh Nguyên