Tam Kỳ: Chư Tăng tác pháp Tự tứ giải chế An cư Kiết hạ PL.2566 tại Tổ đình Tịnh Độ

506

(QCB) – Theo giới luật của đức Phật và chư Tổ đã chế định, hằng năm sau ba tháng An cư Kiết hạ, chư Tăng Ni làm lễ Tự tứ giải chế trước khi về lại trú xứ của mình. Ngày ấy đức Phật hoan hỷ, vì tất cả hành giả An cư đều đã thúc liễm thân tâm, tu hành tinh tấn, những lỗi lầm đều được quyên trừ, đạo quả cũng nhờ đó mà đơm hoa thành tựu.

Trên tinh thần đó, sáng ngày 07/8/2022 (mùng 10/7 Nhâm Dần), tại đạo tràng an cư Tổ đình Tịnh Độ – dành cho chư Tăng các huyện phía Nam Quảng Nam đã tác lễ Tự tứ giải chế An cư trong không khí đoàn kết và hòa hợp.

Lễ tác pháp Tự tứ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Thành – UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Chứng minh đạo tràng an cư tại Tổ đình Tịnh Độ. Hòa thượng Thích Phước Minh – UV HĐTS, Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Thiền chủ đạo tràng an cư tại Tổ đình Tịnh Độ và Hòa thượng Thích Thiện Phương – Chứng minh BTS PG TP. Tam Kỳ được đại Tăng cử làm tự tứ nhơn.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã tiến hành nghi thức bạch Phật sám hối, Yết ma xả giới, đối thú Tự tứ, hồi chung bản và hồi hướng.

Đại diện chư Ni đang an cư tại hạ trường chùa Diệu Quang (TP. Tam Kỳ) cũng đến đảnh lễ chư Tăng cầu pháp Tự tứ, sau đó trở về chùa Diệu Quang và thực hiện pháp Tự tứ mãn hạ.

Trước đó, đạo tràng Pháp Hoa tại Tổ đình Tịnh Độ cùng một số Phật tử cũng đã thành tâm như pháp tác lễ dâng phẩm vật cúng dường khánh tuế chư tôn đức sau 3 tháng hạ.

Hòa thượng Thích Phước Minh – Thiền chủ đạo tràng an cư tại Tổ đình Tịnh Độ ban đạo từ sách tấn và tán dương công đức hộ trì Tam bảo của đạo hữu, Phật tử đã ngoại hộ các đạo tràng an cư năm nay được thành tự viên mãn.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Xuân Sáng