Tam Kỳ: Chư Ni trường hạ chùa Diệu Quang tác pháp Tự tứ

266

(QCB) – Sáng ngày 07/8/2022 (mùng 10/7 Nhâm Dần) chư Ni trường hạ chùa Diệu Quang (TP. Tam Kỳ) đã tác pháp Tự tứ, tạ pháp sau ba tháng an cư kiết hạ.

Sau nghi thức đảnh lễ chư Tổ tại Tổ đường theo truyền thống, chư Ni đã vân tập tại chánh điện chùa Diệu Quang trang nghiêm cử hành lễ tác pháp Tự tứ.

Tại chánh điện, chư Ni trưởng đã thành kính dâng hương bạch Phật, nhị vị NT. Thích nữ Hạnh Nguyên, NT. Thích nữ Nhật Tân – đồng Phó trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Thiền chủ trường hạ đã đối thú Tự tứ thượng tọa. Sau đó, đại chúng phương tiện lần lượt tác pháp Tự tứ.

Sau lễ Tự tứ, chư Ni trường hạ chùa Diệu Quang đã thành kính dâng quà khánh tuế chư Ni trưởng có thêm tuổi hạ. Quý Ni trưởng cũng có lời chúc mừng chư Ni có thêm tuổi hạ, nhắn nhủ chư Ni sau ba tháng an cư kiết hạ trở về trú xứ cần duy trì nếp sống thiền môn thanh tịnh, giữ gìn giới luật, trang nghiêm tự thân trên bước đường hoằng pháp và phụng sự.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Thông Tuệ