Quy chế cuộc thi “Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020”

1217

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

———-

Số 40/TB/TTTT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quảng Nam, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

 THÔNG BÁO

V/v tổ chức cuộc thi “Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020

Kính gửi:

 

 

 

 

– Ban Trị Sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố;

– Ban TTTT GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố;

– Các cơ sở tự viện Phật giáo trong toàn tỉnh;

– Chư Tôn đức Tăng Ni;

– Quý Phật tử, thiện hữu tri thức;

– Các tác giả dự thi

– Căn cứ cuộc họp ngày 14/02/2020 và Kế hoạch số 36/KH/TTTT của Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

Được sự chấp thuận của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh tổ chức cuộc thi “Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020, theo thời gian, mục đích và nội dung như sau:

 1. Mục đích:

Tổ chức cuộc thi “Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020” nhằm tôn vinh Đạo hiếu và truyền thống văn hóa Dân tộc. Tri ân những người có công với đạo pháp, với đất nước và xiển dương những tấm gương hiếu thảo.

Qua đó giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là “đạo hiếu” trong thời đại ngày nay, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam hưng thịnh, vững bền.

 1. Thời gian:

Nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày 27-3-2020 (04-3 ÂL) – đến ngày 26-7-2020 (06-6 ÂL). Chấm giải và bình chọn các tác phẩm xuất sắc (vòng chung khảo) vào ngày 098-2020 (206 ÂL).

Công bố và trao giải thưởng được tổ chức vào lúc: 19 giờ 00, ngày 218-2020 (037 ÂL) tại Trụ sở VP BTS PG tỉnh Quảng Nam – chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ. (khi địa phương đã chính thức công bố hết dịch Covid-19).

 1. Điều kiện tham dự: Mọi người, không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tôn giáo. (xem phần Quy chế cuộc thi).
 2. Liên hệ và gửi tác phẩm dự thi: Văn phòng kênh truyền hình Phật giáo QCB, chùa Linh Bửu, thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam. Điện thoại: 0937 736 738 – 0978 436 623

Hoặc qua Email: truyenthongpgqn@gmail.com; Website: http://phatgiaoquangnam.com/

 1. Truyền hình trực tiếp: Chương trình lễ công bố và trao giải thưởng cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình tổng hợp PSO và kênh truyền hình QCB.

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh kính mong Chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử quan tâm, giúp đỡ phổ biến chương trình cuộc thi rộng khắp, góp phần công đức để cuộc thi được thành tựu viên mãn.

Kính chúc vô lượng an lạc./.

Nơi nhận

-Như trên

-BTS GHPGVN tỉnh (b/c)

-Thành viên BTC chương trình

-Lưu

Đính kèm: Quy chế cuộc thi

TM. BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

TRƯỞNG BAN

kiêm TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

(đã ký)

Đại đức Thích Viên Hải

———————————-

QUY CHẾ CUỘC THI

 Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020

Được sự chấp thuận của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh tổ chức cuộc thi “Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020. Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức (BTC) ban hành Quy chế cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH CUỘC THI

Tổ chức cuộc thi “Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020” nhằm tôn vinh Đạo hiếu và truyền thống văn hóa Dân tộc. Tri ân những người có công với đạo pháp, với đất nước và xiển dươngnhững tấm gương hiếu thảo.

Qua đó giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là “đạo hiếu” trong thời đại ngày nay, góp phần xây dựng xã hội Việt Nam hưng thịnh, vững bền.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Đối tượng, điều kiện dự thi:

Mọi người, không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tôn giáo. Các tác phẩm gửi về cho BTC xin ghi rõ: Tác phẩm dự thi cuộc thi “Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020.

Ở mỗi tác phẩm dự thi xin ghi rõ: Tên thật và bút danh nghề nghiệp (nếu có), địa chỉ, email, số điện thoại để liên hệ.

 1. Thể loại, tác phẩm dự thi: 

– Tác phẩm báo viết: Phóng sự, bài chân dung, bài phản ánh…(bài viết không quá 5.000 từ);

– Tác phẩm ảnh nghệ thuật: Phóng sự ảnh, chùm ảnh… (không quá 10 ảnh/1 chủ đề);

– Tác phẩm truyền hình: Phóng sự, ký sự…(không quá 15 phút/1 chủ đề);

– Tác phẩm văn học: Thơ, truyện ngắn, tùy bút, tản văn, bút ký văn học… (bài viết không quá 5.000 từ);

– Tác phẩm do các tác giả thực hiện, tác phẩm chưa công bố trên các cơ quan báo chí chính thức.

 1. Thời gian dự thi: 

Nhận tác phẩm dự thi: kể từ ngày 27-3-2020 (04-3 ÂL) – đến ngày 26-7-2020 (06-6 ÂL).

Chấm giải và bình chọn tác phẩm xuất sắc (vòng chung khảo): ngày 098-2020 (206 ÂL).

Công bố và trao giải thưởng được tổ chức vào lúc: 19 giờ 00, ngày 218-2020 (037 ÂL) tại Trụ sở VP BTS PG tỉnh Quảng Nam – chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ. (khi địa phương đã chính thức công bố hết dịch Covid-19).

 1. Nhận bài dự thi:

Tất cả các tác phẩm dự thi “Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020, gửi về Ban Tổ chức qua Email: truyenthongpgqn@gmail.com; hoặc qua địa chỉ: Văn phòng kênh truyền hình Phật giáo QCB, chùa Linh Bửu, thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại liên hệ: 0937 736 7380978 436 623.

III. BAN GIÁM KHẢO và CÁCH THỨC CHẤM GIẢI

 1. Ban Giám khảo cuộc thi:

Chư Tôn đức BTS Phật giáo tỉnh, các nhà văn, nhà báo uy tín thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam, Trường Đại học Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Đài Truyền hình QRT do BTC mời tham gia thành viên Ban Giám khảo để tuyển chấm những tác phẩm có giá trị chân thật, đặc sắc nhất trao giải.

 1. Cách thức chấm giải:

Vòng sơ khảo: Ban thư ký làm việc theo quy chế cuộc thi, lựa chọn các tác phẩm dự thi phù hợp với quy định của Ban tổ chức, có giá trị chân thật, đặc sắc nhất để đưa vào vòng chung khảo chấm giải do Ban Giám khảo của cuộc thi trực tiếp tuyển chấm. Các tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo sẽ được đăng tải trên web phatgiaoquangnam.com

Vòng chung khảo: Căn cứ kết quả do Ban Giám khảo cuộc thi thống nhất đề xuất, Ban Tổ chức cuộc thi quyết định trao giải cho những tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất.

IV. GIẢI THƯỞNG

Các tác phẩm viết về người thực, việc thực (trừ tác phẩm văn học) sẽ được ưu tiên xét chọn giải thưởng. Các tác phẩm qua vòng sơ khảo, đạt chất lượng sẽ được đăng tải trên: Trang tin điện tử http://phatgiaoquangnam.com/.

Các tác phẩm, tác giả đoạt giải sẽ được tôn vinh và trao giải trong chương trình Lễ Trao Giải Thưởng được tổ chức tại Trụ sở VP BTS PG tỉnh – chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình PSO và kênh truyền hình QCB vào lúc: 19 giờ 30, ngày 23/8/2020 (05/7 Canh Tý).

*Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

– Giải hiếu hạnh: chọn chấm 03 hoàn cảnh đời thực đặc biệt từ các tác phẩm đăng ký dự cuộc thi.

Tác phẩm báo viết: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích.

Tác phẩm truyền hình: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích.

Tác phẩm văn xuôi: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích.

– Tác phẩm thơ: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích.

Tác phẩm ảnh nghệ thuật: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích.

STTGiải thưởngSố lượng giải thưởngMức thưởng cho mỗi giải (VNĐ)Ghi chú
1Giải nhất55.000.000Giấy chứng nhận của BTC
2Giải nhì53.000.000Giấy chứng nhận của BTC
3Giải ba52.000.000Giấy chứng nhận của BTC
4Giải khuyến khích151.000.000Giấy chứng nhận của BTC
5Giải Hiếu Hạnh33.000.000Giấy chứng nhận của BTC

V. QUYỀN và TRÁCH NHIỆM

 1. Quyền và trách nhiệm đối với tác giả dự thi:

a. Quyền:

– Tác giả đoạt giải được nhận giải thưởng bằng tiền mặt.

– Được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

– Các tác phẩm qua vòng sơ khảo, đạt chất lượng sẽ được đăng tải trên: Trang tin điện tử http://phatgiaoquangnam.com/

b. Trách nhiệm:

– Tác giả dự thi gửi tác phẩm dự thi kèm theo thông tin cá nhân: Họ và tên, năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ, điện thoại, email và gửi về BTC.

– Tuân thủ các quy định của BTC và quy chế cuộc thi.

– Tác giả đạt giải phải (bắt buộc) có mặt trong đêm Trao Giải Thưởng diễn ra vào lúc: 19 giờ 00, ngày 218-2020 (037 ÂL) tại Trụ sở VP BTS PG tỉnh (chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ).

2. Quyền và trách nhiệm của Ban Tổ chức

a. Quyền:

BTC cuộc thi có quyền sở hữu thông tin, hình ảnh của tác phẩm dự thi đoạt giải để quảng bá, phục vụ cho các hoạt động Phật sự và từ thiện trên các phương tiện thông tin, cộng đồng.

b. Trách nhiệm:

BTC có trách nhiệm minh bạch và công bằng đối với các tác phẩm dự thi.

Không sử dụng các tác phẩm dự thi vào các hoạt động vi phạm pháp luật và trái với đạo đức, văn hóa Việt Nam.

Trên đây là bản Quy chế cuộc thi “Sáng tác văn học, nghệ thuật và báo chí về đạo hiếu năm 2020” do Ban Tổ chức quy định. Tất cả các thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo, các tác giả dự thi nghiêm chỉnh chấp hành theo Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI