27 C
Tam Ky
Thứ Sáu, Tháng Tám 14, 2020
Trang chủ Ban ngành trực thuộc Quảng Phong – Ngôi cổ tự lưu dấu Vương triều Nguyễn

Quảng Phong – Ngôi cổ tự lưu dấu Vương triều Nguyễn

172

Phóng sự nói về lịch sử chùa Quảng Phong (xã Tam Quang, huyện Núi Thành) qua việc khảo sát câu đối bằng chữ Hán được khắc trên gỗ do chúa Nguyễn Phúc Chu (1675–1725) ngự bút vào cuối mùa xuân năm Đinh Sửu (1697) hiện nay vẫn còn lưu giữ và tôn trí trong chánh điện, khẳng định chùa Quảng Phong đã có từ thế kỷ 17. Đồng thời, vua Gia Long – Nguyễn Ánh cũng ban Sắc tứ vào năm 1815….