Quảng Nam ghi nhận 5 ca bệnh Covid-19 trong ngày 22-7

322

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, hôm nay 22/7/2021, Quảng Nam ghi nhận 5 ca bệnh Covid-19 (Bộ Y tế công bố vào tối cùng ngày), 1 ca nghi ngờ và 2 ca là người Quảng Nam ghi nhận mắc Covid-19 tại Đà Nẵng.

Người dân khai báo tại các chốt kiểm dịch Covid-19. 

Năm ca bệnh tại Quảng Nam đều ghi nhận ở huyện Quế Sơn, gồm bệnh nhân (BN) 72596, BN 72597, BN 72598 – con của BN 72597, BN 72599 – con của BN 72597, BN 72600 – con của BN 72596.

Hai ca bệnh công bố tại Đà Nẵng có yếu tố dịch tễ liên quan đến Quảng Nam, gồm BN 1971 – làm xây dựng cùng một số người ở xã Quế Phú, Quế Sơn; một BN thường trú tại xã Đại Hiệp (Đại Lộc).

Trường hợp nghi ngờ là một người tại huyện Quế Sơn.

Công tác truy vết, giám sát

* Các ca bệnh ghi nhận tại huyện Quế Sơn

a) Liên quan đến bệnh nhân L.T – BN72596 (SN 1978) ghi nhận tại huyện Quế Sơn, là F1 của bệnh nhân H.M.T ghi nhận tại TP.Đà Nẵng: có 7 trường hợp F1 liên quan được giám sát, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và 1 trường hợp có kết quả dương tính (+); 6 trường hợp có kết quả âm tính (-).

b) Liên quan đến bệnh nhân T.V.T – BN72597 (SN 1975) ghi nhận tại huyện Quế Sơn, là F1 của bệnh nhân H.M.T ghi nhận tại TP.Đà Nẵng ngày: có 5 trường hợp F1 liên quan được giám sát, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và 2 trường hợp có kết quả dương tính (+); 3 trường hợp có kết quả âm tính (-).

c) Liên quan đến bệnh nhân T.V.Q – BN72598 (SN2006) ghi nhận tại huyện Quế Sơn, là con của bệnh nhân T.V.T (BN72597): có 3 trường hợp F1 liên quan được giám sát, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và 2 trường hợp có kết quả dương tính (+) (BN72597; BN72599); 1 trường hợp có kết quả âm tính (-).

d) Liên quan đến bệnh nhân T.T.Y – BN72599 (SN 2009) ghi nhận tại huyện Quế Sơn, là con của bệnh nhân T.V.T (BN72597): có 3 trường hợp F1 liên quan được giám sát, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và 2 trường hợp có kết quả dương tính (+) (BN72597; BN72598); 1 trường hợp có kết quả âm tính (-).

e) Liên quan đến bệnh nhân L.T.N.M – BN72600 (SN 2007) ghi nhận tại huyện Quế Sơn, là con của bệnh nhân L.T (BN72596): có 3 trường hợp F1 liên quan được giám sát, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và 1 trường hợp có kết quả dương tính (+) (BN72596); 1 trường hợp có kết quả âm tính (-).

f) Liên quan đến ca bệnh nghi ngờ H.M.Đ (SN 2014) ghi nhận tại huyện Quế Sơn, là F1 của bệnh nhân T.V.Q (BN72598); T.T.Y (BN72599): có 6 trường hợp F1 liên quan được giám sát, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

* Các ca bệnh công bố tại Đà Nẵng có yếu tố dịch tễ liên quan đến Quảng Nam:

a) Liên quan đến bệnh nhân L.T.N.H (SN 1997) ghi nhận Đà Nẵng, có địa chỉ thường trú tại Đại Hiệp, Đại Lộc, là F1 của bệnh nhân N.T.H ghi nhận tại TP.Đà Nẵng: có 3 trường hợp F1 liên quan được giám sát, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

b) Liên quan đến bệnh nhân L.V.T (SN 1979) tại TP Đà Nẵng ngày 21.7, có yếu tố dịch tễ liên quan đến các huyện Điện bàn, TP Hội An, Thăng Bình, Duy Xuyên: có 8 trường hợp F1 (Điện Bàn: 1; Hội An: 5; Duy Xuyên: 2) liên quan được giám sát, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và tất cả đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

c) Liên quan đến bệnh nhân H.M.T (SN 1971) tại TP.Đà Nẵng, làm xây dựng cùng một số người ở Quế Phú, Quế Sơn: có 5 trường hợp F1 liên quan tại huyện Quế Sơn được giám sát, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và và 2 trường hợp có kết quả dương tính (+); 3 trường hợp có kết quả âm tính (-).

Hoàng Đạo – QNO