Phú Ninh: Ban HDPT PG huyện tổ chức khóa tu bát quan trai theo cụm

20

Hôm nay ngày 02/12/2017 (Rằm/10/Đinh Dậu) tại chùa An Mỹ (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) Ban hướng dẫn Phật tử PG huyện Phú Ninh tổ chức khóa tu bát quan trai theo cụm định kỳ hằng quý dành cho các chùa trong khu vực.

ĐĐ.Thích Viên Trừng sách tấn Phât tử tu học

Quang lâm chứng minh và tham dự có ĐĐ.Thích Viên Trừng, Trưởng ban BTS PG huyện Phú Ninh; ĐĐ.Thích Chơn lý, Phó ban BTS, Trưởng ban Ban HDPT PG huyện, Trưởng BTC cùng Chư tôn đức tăng ni trong huyện và đông đảo Phật tử tại các chùa tham gia tu học.

ĐĐ.Thích Viên Quán truyền giới cho Phât tử

Tại khóa tu ĐĐ.Thích Viên Quán, Phó ban BTS PG huyện Phú Ninh đăng đàn truyền giới tướng, hướng dẫn đạo hữu Phật tử phát nguyện thọ trì 8 giới, các giới tử nguyện giữ gìn các giới vừa được trao truyền và thọ trì kinh chú, phát lòng từ bi trong một ngày thực hành hạnh xuất gia, trong sáu thời đi, đứng, nằm, ngồi đều giữ trọn giới Pháp mà mình vừa thọ nhận. Sau khi tác lễ truyền giới xong, BTC đã cung thỉnh Chư tôn đức giảng sư đăng tòa thuyết giảng – tọa đàm Phật Pháp cho toàn thể hội chúng.

Được biết, Ban HDPT PG huyện Phú Ninh tổ chức khóa tu bát quan trai định kỳ hằng quý dành cho Phật tử tại gia ở 21 cơ sở chùa trong toàn huyện, được chia thành 3 cụm, mỗi cụm được BTC chọn địa điểm khác nhau, luân phiên theo từng chùa, nhằm tạo điều kiện cho giới Phật tử tham gia tu học, giao lưu, chia sẻ Phật Pháp.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Thông Thiện

Ban TTTT PG Phú Ninh