27 C
Tam Ky
Chủ Nhật, Tháng Mười 17, 2021
Trang chủ Phật giáo huyện - thành phố Đại Lộc Phóng sự: Phật giáo huyện Đại Lộc và các hoạt động “ích...

Phóng sự: Phật giáo huyện Đại Lộc và các hoạt động “ích đạo lợi đời”

564

Góp phần vun bồi những giá trị tốt đẹp mà đạo Phật mang lại cho đời, 5 năm nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ban Trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc là một chặng đường đánh dấu cho sự gắn bó mật thiết giữa việc đạo – việc đời.