Phật giáo Quảng Nam hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022

433

(QCB) – Ngày 17/4/2022, HT. Thích Thiện Thành – Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã ký ban hành Thông tư số 87/TT-BTS về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022 gửi đến chư tôn Giáo phẩm Tăng Ni, các Ban ngành trực thuộc BTS PG tỉnh, Ban Trị sự PG các huyện, thị xã, thành phố… với nội dung như sau:

BBT