Phật giáo Quảng Nam hướng dẫn tổ chức các mô hình sinh hoạt tu học dành cho giới trẻ, sinh viên, học sinh Phật tử, đoàn sinh GĐPT trong toàn tỉnh năm 2022

530

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAM

BAN TRỊ SỰ

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

Số: 80/TT/HDPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Quảng Nam, ngày 02 tháng 6 năm 2022

V/v hướng dẫn tổ chức các mô hình sinh hoạt tu học dành cho giới trẻ, sinh viên, học sinh Phật tử, đoàn sinh GĐPT năm 2022

Kính gửi:

 

 

 

– Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử tỉnh;

– Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh;

– Ban Hướng dẫn Phật tử các huyện, thị xã, thành phố;

– Chư tôn đức trụ trì các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh.

– Thực hiện theo Thông tư số 07/TT-BHDPT của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN về việc hướng dẫn tổ chức các mô hình sinh hoạt tu học dành cho giới trẻ, sinh viên, học sinh Phật tử các tỉnh thành toàn quốc.

– Thực hiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2022 của Ban Trị Sự và Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam.

– Căn cứ nhu cầu sinh hoạt tu học và giải trí lành mạnh của sinh viên, học sinh Phật tử, đoàn sinh GĐPT trong mùa nghỉ hè năm 2022.

Nhân dịp nghỉ hè của sinh viên, học sinh sẽ diễn ra từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 8 năm 2022, tuổi trẻ Phật giáo rất cần được định hướng đạo đức, phát triển kỹ năng, giao lưu học hỏi, giải trí lành mạnh, trị liệu tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần,… sau một thời gian dài học tập, nhất là hai năm dịch bệnh Covid-19 không được tập trung đông người.

Nay, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Quảng Nam đề nghị: Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử tỉnh và Phân ban GĐPT tỉnh, Ban Hướng dẫn Phật tử các huyện, thị xã, thành phố trong địa bàn tỉnh kết hợp với chư tôn đức Trụ trì, quý vị Cư sĩ Ban Hộ tự các cơ sở tự viện tại địa phương, tùy khả năng, điều kiện, tổ chức các mô hình sinh hoạt tu học, như: Khóa tu mùa hè, hội trại Phật giáo, khóa tu gieo duyên, khóa sinh hoạt hè, trại huấn luyện, khóa bồi dưỡng các bậc (kiên – trì – định – lực)… v.v… Đồng thời, động viên, khuyến khích các cháu sinh viên, học sinh Phật tử và các bạn trẻ có thiện cảm với Phật giáo trong độ tuổi từ 08 đến 30 tham gia sinh hoạt tu học.

1/ Thủ tục hành chánh: Đối với các Phân ban trực thuộc Ban HDPT PG tỉnh sớm báo cáo kế hoạch tổ chức trình Ban HDPT tỉnh để trình Thường trực BTS GHPGVN tỉnh xin phép tổ chức. Đối với Ban Hướng dẫn Phật tử các huyện, thị xã, thành phố sớm trình BTS GHPGVN cấp huyện và các cơ quan chức năng nhà nước để được xin phép tổ chức. Đối với các cơ sở tự viện trực thuộc Giáo hội sớm liên hệ với BTS PG cấp huyện và UBND địa phương để được xin phép tổ chức.

2/ Thời gian: Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, thời gian tổ chức có thể từ 01 ngày đến 10 ngày, các Phân ban trực thuộc Ban HDPT và Ban HDPT các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở tự viện không được tổ chức trùng thời gian với nhau (có thể chọn thời gian tổ chức dao động cách nhau khoảng 1 tuần trở lên).

3/ Địa điểm: Có thể chọn các tự viện đủ điều kiện cơ sở vật chất, hoặc khu du lịch sinh thái, công viên hay một địa điểm hợp pháp, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tu học.

4/ Yêu cầu: Đảm bảo an toàn trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, số lượng khóa sinh phù hợp với cơ sở vật chất tự viện, giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy.

5/ Nội dung và hình thức: Tùy theo nhu cầu của mỗi địa phương, tổ chức sinh hoạt tu học, vui chơi giải trí lành mạnh sao cho phù hợp với giới trẻ, nhưng phải tuân thủ đúng hiến chương giáo hội và pháp luật nhà nước.

– Nên chọn các đề tài pháp thoại liên quan đến: Lịch sử Đức Phật, Nhân quả, Nghiệp báo, Tam bảo, Ngũ giới, Bát chánh đạo, Thập thiện, Tri ân – Báo ân, Tuổi trẻ Phật giáo, Sống đạo đức theo lời Phật dạy, Phật giáo và hạnh phúc gia đình, Phật giáo và khoa học, Phật giáo và môi trường, v.v…

– Giới thiệu các hoạt động Phật sự và sinh hoạt tu học trong thời đại ngày nay như: Ý nghĩa chương trình Phật hóa gia đình; ý nghĩa việc đi chùa tụng kinh nghe pháp tu tập; lợi ích việc tham gia sinh hoạt câu lạc bộ Thanh thiếu nhi Phật tử; lợi ích việc đăng ký tổ chức lễ hằng thuận khi kết hôn; rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hóa; ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tu học và hoằng pháp; thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày; thực tập oai nghi và các nghi lễ trong Phật giáo, v.v…

– Việc hành trì, nghi lễ, thời khóa sinh hoạt có thể linh hoạt, gồm: Tụng kinh Phước đức, kinh Vu lan – Báo hiếu, kinh Chuyển Pháp Luân,… niệm Phật, trì chú, tọa thiền, kinh hành, lễ sám, hoa đăng, văn nghệ, Pháp đàm, thi giáo lý, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống,…

Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh mong rằng, thông qua các mô hình sinh hoạt tu học nêu trên, các cháu sinh viên, học sinh, đoàn sinh GĐPT sẽ ngoan hơn, học giỏi hơn, nhân cách đạo đức tốt hơn, góp phần xây dựng gia đình Phật hóa, tạo lập đời sống hạnh phúc, văn minh, nghĩa tình, giảm bớt các vấn nạn gia đình, học đường và xã hội.

Đề nghị quý Phân ban trực thuộc Ban HDPT tỉnh và Ban HDPT các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh nhanh chóng triển khai và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả tinh thần của Thông tư này.

Kính chúc chư tôn đức và quý vị thân tâm an lạc, Phật sự viên thành./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban HDPT TƯGH (thay b/c);

– BTS GHPGVN tỉnh (thay b/c);

– BTS GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố (để biết và hỗ trợ);

– Lưu V/p BHDPT.

TM. BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Thượng tọa Thích Như Giải