Phân ban Ni giới Quảng Nam họp triển khai Phật sự

23

Ngày 08/4/2019 (04/3 Kỷ Hợi), tại chùa Bảo Thắng (TP. Hội An), Phân ban Ni giới (PBNG) tỉnh Quảng Nam đã họp triển khai công tác hoạt động Phật sự trong thời gian tới.

Quý Ni trưởng chứng minh và chủ trì buổi họp

Chứng minh và tham dự phiên họp có NT. Thích Nữ Hạnh Chơn, NT. Thích Nữ Ánh Liên – đồng Chứng minh PBNG tỉnh Quảng Nam; NT. Thích Nữ Giải Thiện – UV Thường trực BTS PG tỉnh, Trưởng PBNG PG tỉnh; NT. Thích Nữ Hạnh Từ – Phó PBNG PG tỉnh; cùng chư Ni thành viên PBNG PG tỉnh, chư Ni trụ trì các chùa, tịnh xá, tịnh thất trong toàn tỉnh.

Chư Ni trụ trì các chùa báo cáo công tác Phật sự

Sau khi thông qua Nội quy của Ni bộ Quảng Nam, chư Ni trụ trì các chùa đã báo cáo công tác Phật sự tại bổn tự, nhiều chương trình hoạt động thành tựu trong công tác trùng tu, từ thiện, nuôi dạy chúng điệu…

Quý Ni trưởng khuyến khích chư Ni chú trọng gìn giữ giới luật tinh nghiêm, sống thanh tịnh hòa hợp, dấn thân phụng sự chúng sanh. Tu học và hành đạo theo đúng Hiến chương của Giáo hội và Pháp luật của nhà nước, lấy giới luật làm kim chỉ nam trên bước đường hoằng Pháp lợi sanh và nuôi dạy đệ tử.

NT. Thích Nữ Ánh Liên – Chứng minh PBNG tỉnh Quảng Nam giáo huấn

Tại phiên họp, PBNG PG tỉnh đã thống nhất thông qua chương trình hoạt động Phật sự trong thời gian tới như: thực hiện theo sự chỉ đạo của BTS, Ban Tăng sự PG tỉnh, tham gia tổ chức nhiều chương trình hoạt động nhân dịp Đại lễ Phật Đản Vesak, tặng quà từ thiện, xây nhà tình nghĩa…; Vận động chư Ni tham gia An cư Kiết hạ tại các điểm An cư tập trung theo tinh thần Lục hòa cộng trụ.

Ngoài ra còn thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến sinh hoạt của chư Ni trong thời đại công nghiệp 4.0; Thống nhất tổ chức lễ kỷ niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo và chư vị Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam hữu công trong phạm vi nội tỉnh Quảng Nam và năm 2020, nhằm tạo cơ  hội cho chư Ni trong tỉnh nhà có dịp ôn lại những công hạnh của Đức Thánh Tổ – người đã khơi nguồn cho dòng chảy của Ni Lưu, chư vị tiền bối Ni Việt Nam đã dày công khôi phục, duy trì Ni đoàn cho đến ngày nay.

Chư Ni tham dự buổi họp

Đúc kết phiên họp, NT. Thích Nữ Giải Thiện – Trưởng PBNG PG tỉnh nhấn mạnh, Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 năm nay được tổ chức tại Việt Nam, Phân ban Ni giới PG tỉnh kêu gọi chư Ni trong toàn tỉnh tích cực tham gia tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực, với những chương trình cụ thể để dâng lên cúng dường đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, góp phần vào sự thành công chung của PG tỉnh nhà cũng như trong cả nước.

Hạnh Như