Núi Thành: BTS PG huyện sẽ giới thiệu nhiều Tăng Ni trẻ đảm nhận các chức danh chủ chốt trong nhiệm kỳ tới

587

“BTS PG huyện Núi Thành sẽ giới thiệu nhiều Tăng Ni trẻ đảm nhận các chức danh chủ chốt trong nhiệm kỳ tới…” – Đó là một trong những nội dung quan trọng được chư tôn đức thống nhất thông qua trong cuộc họp mở rộng của BTS PG huyện Núi Thành vào ngày 28/4/2021 (17/3 Tân Sửu) tại VP BTS, chùa Minh Tân (thị trấn Núi Thành, H. Núi Thành).

Đại đức Thích Hạnh Thông phát biểu khai mạc

Cuộc họp đặt dưới sự chủ trì của Đại đức Thích Hạnh Thông – UV BTS PG tỉnh Quảng Nam, Trưởng BTS PG huyện Núi Thành; sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực BTS, các Ban ngành trực thuộc BTS, chư Tăng Ni trụ trì, Quý Phật tử Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo các cơ sở chùa trong toàn huyện Núi Thành.

Phát bểu thảo luận tại phiên họp

Tại cuộc họp chư tôn đức phát biểu đóng góp tích cực đi đến thống nhất nhiều Phật sự quan trong, nhất là việc chọn cử nhân sự giới thiệu tham gia BTS PG huyện Núi Thành nhiệm kỳ (2021 – 2026), dự kiến BTS PG huyện Núi Thành nhiệm kỳ tới có 31 thành viên, Ban Thường trực có 11 thành viên, nhiều chức danh chủ chốt của Giáo hội sẽ giới thiệu Tăng Ni trẻ đảm nhận trong nhiệm kỳ mới…

Cuộc họp cũng đã thống nhất kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2565, lễ đài chính đặt tại chùa Minh Tân.

BTS PG huyện tiếp nhận kinh phí ủng hộ xây dựng VP BTS PG huyện nhà từ các cơ sở chùa

Dịp này, chư tôn đức cũng tiếp tục vận động kinh phí để xây dựng trụ sở VP BTS PG huyện Núi Thành từ các cơ sở chùa trong địa bàn huyện, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước tháng 9 năm 2021.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

PG Núi Thành