Nông Sơn: Cư sĩ Như Nguyện – Phó Ban Trị Sự Phật giáo huyện từ trần

914

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HUYỆN NÔNG SƠN
BAN TRỊ SỰ
—— o0o ——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— o0o ———-

Nông Sơn, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

CÁO PHÓ

-Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nông Sơn.

-Môn đồ hiếu quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Cư sĩ Pháp danh: NHƯ NGUYỆN

Thế danh: ĐINH CÔNG THẾ

-Phó Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Nông Sơn.

-Nguyên Ủy viên Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam.

-Nguyên Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo huyện Nông Sơn.

-Trưởng Ban Hộ Tự chùa Thanh Phước, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Sau thời gian lâm bệnh đã được y bác sĩ và gia đình cố gắng chữa chạy, nhưng vì do tuổi cao sức yếu nên Cư sĩ đã từ trần vào lúc 19 giờ 00 ngày 07/10/2019 (09/9 Kỷ Hợi), tại chùa Thanh Phước, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

-Hưởng thọ:    66 tuổi

-Lễ nhập kim quan vào lúc 10 giờ 00 ngày 08/10/2019 (10/9 Kỷ Hợi).

-Linh cữu được tôn trí tại chùa Thanh Phước, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

-Lễ viếng bắt đầu từ 12 giờ 00 ngày 08/10/2019 (10/9 Kỷ Hợi).

-Lễ động quan vào lúc 06 giờ 00 ngày 10/10/2019 (12/9 Kỷ Hợi) tại chùa Thanh Phước, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, linh cữu được an táng tại nghĩa trang nhân an xã Quế Trung.

 

 

 

Nay cáo phó!

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN NÔNG SƠN

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ 

(Kiêm) TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

 (đã ký)

Đại đức THÍCH CHÚC NGỘ