Nhiều chùa ở Quảng Nam bị ngập lụt

3
Vài ngày qua (từ 9-12-2018), trong đợt mưa lũ kéo dài với lượng mưa lớn ở miền Trung, nhiều chùa ở Quảng Nam đã bị ngập trong nước lũ.
Nước ngập chánh điện chùa Linh Bửu (Tam Kỳ)
Theo ghi nhận của PV Ban TTTT PG Quảng Nam, đến thời điểm này, có một số chùa ở H.Duy Xuyên, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành và TP.Tam Kỳ bị ngâm trong dòng nước lũ. Theo đó, các chùa bị ngập có chùa Đạo Nguyên – VP BTS Phật giáo tỉnh, chùa Bửu Đức, chùa Linh Bửu, chùa Phú Quang (Tam Kỳ); chùa Phước Sơn (Duy Xuyên), chùa Bình Nam, chùa An Thái (Thăng Bình), chùa Hòa Long (Phú Ninh)…
Dưới đây là hình ảnh các chùa ở Quảng Nam chịu lũ lụt trong những ngày qua:
Nước lụt ở chùa Đạo Nguyên – VP BTS Phật giáo tỉnh
Chùa Phú Quang trong biển nước
Nước bao quanh khuôn viên chùa Bửu Đức (Tam Kỳ)
Trong khuôn viên chùa Phước Sơn (Duy Xuyên)
Nước ngập chùa Hòa Long (Phú Ninh)
Đường đến chùa Bình Nam (Thăng Bình) bị cô lập
Đường đến chùa An Thái (Thăng Bình) bị cô lập
Đường đến chùa Tôn Lương phải đi bằng thuyền
Chùa Linh Bửu bị nước bao vây
BTV