Ngày thứ 3 tang lễ cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

1507

Ngày 21/4/2021 (10/3 Tân Sửu) – ngày thứ 3 Tang lễ cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN tân viên tịch, nhiều đoàn BTS PG các tỉnh, huyện, các ban ngành trực thuộc, tông môn pháp phái, đạo tràng tu học, gia đình đạo hữu Phật tử, các tổ chức, cá nhân… đã đến viếng hương, ghi sổ tang và cầu nguyện Giác linh Đại lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Đoàn BTS PG tỉnh Quảng Bình do HT.Thích Tánh Nhiếp làm trưởng đoàn
HT. Thích Thanh Tân – Trưởng BTS PG tỉnh Lâm Đồng viết sổ tang lưu niệm
Đoàn BTS PG huyện Duy Xuyên, HT. Thích Huệ Thông trưởng đoàn

Theo đó, BTC Tang lễ đã đón tiếp đoàn BTS PG tỉnh Quảng Bình, BTS PG tỉnh Bình Thuận, BTS PG tỉnh Quảng Ngãi, BTS PG tỉnh Lâm Đồng, BTS, các ban ngành trực thuộc và trường Trung cấp PG TP. Đà Nẵng, BTS PG Quận Sơn Trà…

Đoàn Ban Kinh tế Tài chánh PG tỉnh Quảng Nam, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Quảng Nam và các Phân ban trực thuộc, BTS PG huyện Quế Sơn, BTS PG huyện Duy Xuyên, TP. Hội An, BTS PG huyện Krônng An, tỉnh Đắc-Lắk, Môn phái Lâm tế Chúc Thánh, Pháp phái Phổ Thiên, cựu Tăng Ni sinh Trường Phật học Quảng Nam…

Một số hình ảnh được ghi nhận:

BTS PG TP. Đà Nẵng viếng tang
HT. Thích Minh Trí hữu nhiễu kim quan
HT. Thích Hạnh Niệm cùng đoàn môn phái Lâm tế chúc thánh Hội An viếng hương
Đoàn pháp phái Phổ Thiên viếng hương

Ban TTTTT PG Quảng Nam