Hội An: Chùa Bảo Châu mở khóa tu thiền cho Phật tử

2347

Ngày 26/1/Bình Thân (04/3/2016), tại Chùa Bảo Châu (phường Cẩm Châu, Tp Hội An) đã tổ chức khóa tu cho hơn 50 phật tử thực tập thiền hành trong suốt 3 ngày, từ ngày 26 đến 28/Giêng/Bính Thân (nhằm từ ngày 4/3 đến 6/3/2016).

Theo chương trình, các phật tử được tụng Bát nhã Tâm kinh, sám hối sáu căn, đảnh lễ Phật sám hối, tọa thiền, thiền hành, thiền trà độc ẩm, ăn trong chánh niệm, tham vấn Phật Pháp…

Dịp này, NS.Thích Nữ Giải Thiện, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam, trụ trì chùa Bảo Châu còn chia sẻ Phật Pháp với đề tài “Niềm tin  trong đạo Phật” đến tất cả phật tử tham dự khóa tu.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại khóa tu:

Sáu Phạm