Hội An: Lễ Tự tứ tại đạo tràng an cư chùa Bảo Thắng

214

Sáng ngày 12/08/2019 (12/07 Kỷ Hợi), chư hành giả Ni tại đạo tràng an cư chùa Bảo Thắng (P. Sơn Phong, TP. Hội An, Quảng Nam) đã tác pháp Tự tứ, mãn hạ và tổ chức chương trình Vu lan Báo hiếu PL. 2563 – DL. 2019.

Lễ tự tứ mãn hạ

Theo luật đức Phật chế định, hàng đệ tử xuất gia mỗi năm phải tập trung về một trú xứ để kiết giới an cư trong ba tháng, nhằm thúc liễm thân tâm – trau dồi giới hạnh – phát triển tam vô lậu học – giữ gìn quy cũ tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, tăng trưởng hạ lạp, ngõ hầu đem lại lợi lạc cho tự thân trên phương diện lý tưởng giải thoát và đem lại lợi lạc mọi người.

Chư Ni an cư tại hạ trường Bảo Thắng

Trong ba tháng hạ, đạo tràng an cư tại chùa Bảo Thắng sinh hoạt ổn định, đời sống và sức khỏe của chư Ni luôn được quan tâm đúng mức, hoàn thiện nhiều chương trình tu tập một cách nghiêm túc. Trường hạ cũng được các cấp Giáo hội quan tâm, thăm hỏi, sách tấn, khích lệ tinh thần tu học cho chư Ni. Sự tu học trong 3 tháng An Cư tuy ngắn ngủi nhưng thực sự là một hành trang cho mỗi hành giả trọn một năm dài trên bước đường tu học và hành đạo.

Nghi thức khai chuông bảng
Chư Ni tác pháp Tự tứ
Nhị vị Ni trưởng đối thú Tự tứ

Tại buổi lễ mãn hạ, chư Ni đã đảnh lễ Tam Bảo, tác pháp Tự tứ, xả giới và hồi hướng. Sau đó, chư Ni vân tập tại tổ đường đảnh lễ Giác linh cố nhị vị Sư trưởng. Đảnh lễ khánh tuế Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn – Chứng minh Phân ban Ni giới Quảng Nam, Trụ trì chùa Bảo Thắng, Thiền chủ hạ trường và Ni trưởng Thích Nữ Giải Thiện – Trưởng Phân ban Ni giới Quảng Nam, Trụ trì Thiền thất Bảo Châu (Hội An).

Chư Ni đảnh lễ Giác linh nhị vị Sư trưởng tại chùa Bảo Thắng
Cài hoa hồng tri ân nhân mùa Vu lan Báo hiếu
Phật tử tại gia tác pháp cúng dường Tự tứ

Dịp này, nhân mùa Vu lan Báo hiếu chư Ni cũng thực hiện nghi thức cài hoa hồng, hàng đệ tử tại gia dâng lời tác pháp cúng dường Tự tứ thể hiện lòng tri ân và báo ân.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tuệ Nghiêm