Hội An: Chùm ảnh các chùa chuẩn bị Tết

221

Sau đây xin giới thiệu một số hình ảnh không khí chuẩn bị Tết tại các chùa tại TP.Hội An mà nhóm PV Ban TTTT PG Quảng Nam ghi nhận được:

Tại Tịnh Xá Ngọc Truyền – Cù Lao Chàm:

Tại chùa Phổ Triêm:

Tại chùa Vạn Đức:

Tại Tổ Đình Chúc Thánh:

Tại Tổ đình Long Tuyền:

Tại chùa Pháp Bảo:

Nguyễn Đình Tiến
Ban TTTT PG Quảng Nam