Hội An: Chư Tăng tác pháp Tự tứ tại tổ đình Phước Lâm

251

Ngày 12/8/2019 (12/7 Kỷ Hợi), tại tổ đình Phước Lâm (X. Cẩm Hà, TP. Hội An, Quảng Nam) đã trang nghiêm diễn ra lễ Tự tứ mùa An cư Kiết hạ PL. 2563-DL.2019, kết thúc 3 tháng an cư với 98 vị hành giả tại hạ trường này.

Chư Tăng Yết-ma xả giới an cư tại tổ đình Phước Lâm

Mở đầu buổi lễ, chư Tôn đức đã tiến hành nghi thức bạch Phật sám hối, Yết ma xả giới, đối thú Tự tứ, hồi chung bản và hồi hướng.

Tại buổi lễ tổng kết an cư, Đại đức Thích Đồng An – Tri sự trường hạ đã báo cáo tình hình tu học và sinh hoạt của đạo tràng trong 3 tháng an cư. Dịp này, các đạo tràng, Phật tử TP. Hội An cũng dâng phẩm vật cúng dường khánh tuế chư Tôn đức sau 3 tháng hạ.

Chư Tôn đức chứng minh lễ Tổng kết an cư
Đại diện đạo hữu – Phật tử tác bạch cúng dường

HT. Thích Hạnh Niệm – Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam, Thiền chủ trường hạ tại tổ đình Phước Lâm đã ban đạo từ sách tấn chư Tăng tại trú xứ an cư, tán dương công đức hộ trì tam bảo của đạo hữu, Phật tử đã ngoại hộ các đạo tràng an cư năm nay được thành tự viên mãn.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tú Uyên – Nguyên Đạo