Hội An: Chư Tăng phía Bắc Quảng Nam tác pháp Tự tứ tại Tổ đình Chúc Thánh

219

(QCB) – Sáng ngày 09/8/2022 ( nhằm 12/7/Nhâm Dần), tại hạ trường Tổ đình Chúc Thánh (phường Tân An, TP. Hội An) chư Tăng cánh Bắc tỉnh Quảng Nam đã trang nghiêm cử hành lễ Tự tứ giải chế An cư.

Buổi lễ được chư Tăng cử hành theo nghi thức truyền thống, đánh dấu mốc kết thúc mùa an cư tấn tu đạo nghiệp của chư hành giả.

Sau khi đảnh lễ chư vị Tổ sư tại Tổ đường, chư tôn đức Tăng vân tập tại chánh điện đảnh lễ Tam bảo, trang nghiêm tác pháp Tự tứ dưới sự chứng minh của HT. Thích Hạnh Niệm – Chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Nam, Chứng minh BTS PG TP. Hội An, Trụ trì chùa Pháp Bảo; HT. Thích Hạnh Chơn – Chứng minh BTS PG tỉnh, Chứng minh BTS PG thị xã Điện Bàn, Trụ trì chùa Phổ Quang; HT. Thích Hạnh Nhẫn – Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN TP. Hội An, Trụ trì chùa Minh Giác; HT. Thích Hạnh Trí – Chứng minh BTS PG huyện Duy Xuyên, Trụ trì chùa Ân Triêm; HT. Thích Đồng Mẫn – Chứng minh BTS PG TP. Hội An, Trụ trì Tổ đình Chúc Thánh.

HT. Thích Hạnh Trí và HT. Thích Hạnh Chơn được đại Tăng cử làm Tự tứ nhơn. Tại buổi lễ, chư tôn đức lần lượt đối thú Tự tứ.

Sau nghi thức tác pháp yết ma xả giới, đối thú Tự tứ và hồi chuông bản, các hành giả thực hiện nghi thức cúng ngọ, quá đường. Dịp này, đạo tràng Phật tử các nơi đã cúng dường tịnh tài, tịnh vật dâng lên chư tôn đức Tăng nhân ngày tự tứ.

Cùng ngày, chư tôn đức Ni tại các đạo tràng an cư chùa Bảo Thắng, chùa Châu Phong đã đến đạo tràng an cư Tổ đình Chúc Thánh đối trước đại Tăng cầu pháp Tự tứ, sau đó trở về các đạo tràng thực hiện pháp tự tứ giải chế. Sau khi Tự tứ, chư Ni đã khánh tuế nhị vị Ni trưởng: Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn – Chứng minh PBNG PGVN tỉnh Quảng Nam; Ni trưởng Thích Nữ Giải Thiện – UVTT BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng PB Ni giới Quảng Nam.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại 2 đạo tràng an cư tổ đình Chúc Thánh và đạo tràng An cư chùa Bảo Thắng:

Đồng Tiên – Ban TTTT PG TP. Hội An