Đơn đăng ký học lớp Trung cấp Phật học Quảng Nam

2764

 

GHPGVN TỈNH QUẢNG NAMTRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC

BAN GIÁM HIỆU

—————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC.

Quảng Nam, ngày    tháng    năm 2014

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Theo học lớp Trung cấp Phật học khóa VI (2014 – 2017)

Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Quảng Nam.

 

Kính gửi:             Ban Giám Hiệu trường Trung cấp Phật học tỉnh Quảng Nam.

 

  • Con tên là:               …………………………………………………………………………………….
  • Pháp Danh:             …………………………………………………………………………………….
  • Sinh:                          ngày …… tháng …… năm …….
  • Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………
  • Hiện trú tại:             …………………………………………………………………………………….
  • Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………………………….
  • Là đệ tử của:            …………………………………………………………………………………….
  • Địa chỉ Bổn sư:        ………………………………………….. SĐT: ……………………………….

 

Nay được sự đồng ý của Bổn Sư, con xin đăng ký theo học lớp Trung cấp tại trường Trung cấp Phật học Quảng Nam.

Kính mong Ban Giám Hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho con được theo học. Con xin hứa sẽ chấp hành nội quy của nhà trường để không phụ công ơn giáo dưỡng của quý Ngài.

Ý KIẾN CỦA BỔN SƯ

(Ký và đóng dấu)

…………….., ngày …… tháng …… năm 2014

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 

 

 

 Đơn nhập học gởi về:

– TT. Thích Phước Minh, Chùa Long Hoa, P. Trường Xuân, Tp. Tam Kỳ. ĐT: 0905.189.220

– HT. Thích Như Phẩm, Chùa Long Tuyền, P.Thanh Hà, Tp. Hội An. ĐT: 0905.72.58.28