Điện Bàn: Tạm hoãn Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

252

(QCB) – Ngày 07/05/2021, thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN thị xã Điện Bàn, TT. Thích Huệ Phát – Trưởng Ban Trị sự Phật giáo thị xã đã ấn ký ban hành công văn số 17/CV/BTS về việc tạm hoãn Đại hội Phật giáo thị xã và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gửi đến: Chư tôn đức Tăng Ni; Trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; các Ban Hộ tự, Ban Hộ trì Tam bảo; Ban huynh trưởng GĐPT thị xã Điện Bàn.

Công văn nêu rõ: Trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, theo công điện số 03/CĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, Thông báo kết luận số 157/TB-UBND ngày 5/5/2021 kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 tại cuộc họp khẩn ban chỉ đạo và các tiểu ban phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 729/UBND ngày 4/5/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 768/UBND ngày 6/5/2021 của UBND thị xã Điện Bàn về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt được hiệu quả. Việc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Điện Bàn tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới và Ban Thường trực BTS GHPGVN thị xã Điện Bàn kính đề nghị và yêu cầu các cơ sở Phật giáo trong toàn thị xã thực hiện như sau:

  1. Các cơ sở Phật giáo tuyên truyền Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).
  2. Cần hạn chế hoặc tạm dừng các việc tổ chức các lễ hội, các khóa tu tập trung đông người (Bát quan trai, sinh hoạt GĐPT) trong thời gian diễn ra dịch bệnh.
  3. Các Phật tử đến chùa hoặc người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế và rửa tay sát khuẩn.
  4. Ban trị sự GHPGVN thị xã Điện Bàn đề nghị các cơ sở giáo hội, Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt Công văn này.

Ban TTTT PG Điện Bàn