Điện Bàn: Không khí Phật đản Vesak 2019 tại thị xã

683

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak PL.2563 – DL.2019 được BTS PG thị xã Điện Bàn, các cơ sở tự viện đã chuẩn bị rất trang nghiêm, hoành tráng. 

Lễ đài chính Phật đản được thiết trí tại Văn phòng BTS thị xã (chùa Pháp Hoa, phường Vĩnh Điện)

Lễ đài chính Phật đản được thiết trí tại Văn phòng BTS thị xã (chùa Pháp Hoa, phường Vĩnh Điện); Chương trình chính thức Phật đản Vesak được diễn ra vào lúc 06 giờ 30 ngày mai 14/4 ÂL (18/5/2019).

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận không khí chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản tại thị xã Điện Bàn:

Ban TTTT PG Điện Bàn