Điện Bàn: Khánh tuế Hòa thượng Thích Viên Minh và Hòa thượng Thích Pháp Cao tại chùa Thái Bình

309

Ngày 01/4/2021 (20/02 Tân Sửu), tại chùa Thái Bình (X. Điện Phước, TX. Điện Bàn), môn đồ pháp quyến, đạo hữu Phật tử đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh tuế nhị vị Hòa thượng Thích Viên Minh – Uỷ viên thường trực HĐCM và Hòa thượng Thích Pháp Cao – Ủy viên HĐTS GHPGVN.

Đệ tử dâng quà mừng khánh tuế

Năm nay, Hòa thượng Thích Viên Minh 78 tuổi, Hòa thượng Thích Pháp Cao 73 tuổi. Đối đước nhị vị Hòa thượng, Đại đức Thích Pháp Hạnh – Trụ trì chùa Thái Bình, cùng đạo hữu Phật tử đã dâng lời chúc thọ, dâng quà mừng khánh tuế. Nguyện cầu nhị vị Hòa thượng phước thọ miên trường, mãi là điểm nương tựa cho hàng hậu tấn.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Pháp Hạnh