Đại Lộc: Cung an chức sự, Ban tổ chức và chương trình Tang lễ cố Thượng tọa Thích Hạnh Quảng

684

CUNG AN CHỨC SỰ TANG LỄ

GIÁC LINH CỐ THƯỢNG TỌA Húy Thượng TÂM Hạ HẠNH Tự HẠNH QUẢNG Hiệu PHÁP MINH

-Chứng minh Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc.

-Nguyên Ủy viên Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam.

-Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Đại Lộc.

-Nguyên Ủy viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Đại Lộc.

-Trụ trì Chùa Đại Phước, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

CHỨNG MINH TANG LỄ

Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phó Pháp Chủ GHPGVN, Chứng Minh Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Hòa thượng Thích Thiện Thành

UV HĐTS, Trưởng Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Hòa thượng Thích Phước Minh

UV HĐTS, Phó Trưởng Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Giáo Dục Phật Giáo GHPGVN tỉnh Quảng Nam

Hòa thượng Thích Hạnh Nhẫn

Phó Trưởng Ban Trị Sự kiêm Trưởng Ban Kiểm Soát GHPGVN tỉnh Quảng Nam

SÁM CHỦ

Thượng tọa Thích Như Giáo

Chứng Minh Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc

Công Văn

Đại đức Thích Phước Niệm

Ban Kinh Sư

Đại đức Thích Đồng Tọa

Đại đức Thích Đồng Hòa

Đai đức Thích Thuần Trí

Đại đức Thích Đồng Tâm

Đại đức Thích Hạnh Đạt

Đại đức Thích Phước Tánh

Đại đức Thích Phước Bửu

———–

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

Trưởng Ban:

Đại đức Thích Thắng Thiện

Phó Thư ký Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc

Phó Ban

Đại đức Thích Đồng Hòa

Ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc

Đại đức Thích Thánh Nhẫn

Ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc

Đại đức Thích An Hiệp

Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc

Đại đức Thích Viên Anh – Đại diện Môn đồ Pháp quyến

Thư ký

Đại đức Thích An Hiệp

Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư Ký Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc

Sư cô Thích nữ Thanh Tịnh

Phó Thư Ký Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc

Thủ quỹ

Sư cô Thích nữ Đồng Hậu

Thủ quỹ Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc.

Các Tiểu Ban

Trần thiết: Đại đức Thích Đồng Khâm, Đại đức Thích Hạnh Đạt, Đại đức Thích Hạnh Bảo

Cung nghinh: Đại đức Thích Phước Ý và Ban Hộ Tự chùa Đại Phước

Tiếp tân: Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN huyện Đại Lộc

Tiếp lễ: Sư cô Thích nữ Huệ Tâm, Sư cô Thích nữ Chúc Liên, Sư cô Thích nữ Minh Như, Sư cô Thích nữ Tuệ Trung

Thông sự: Đại đức Thích Hạnh Toàn

Xướng ngôn: Đại đức Thích An Hiệp, Đại đức Thích Thánh Nhẫn

Truyền thông: Sư cô Thích nữ Thanh Tiến và Ban TTTT PG Quảng Nam

Nhang đăng: Đại đức Thích An Khiêm

Hành đường: Sư cô Thích nữ Hạnh Vân, Sư cô Thích nữ Nhuận Huệ, Sư cô Thích nữ Hạnh Tâm, Sư cô Thích nữ Hạnh Nhân, Sư cô Thích nữ Hạnh Từ

Ẩm thực: Sư cô Thích nữ Thanh Lộc – Phật tử chùa Đại Phước – chùa Tam Hòa

Trật tự & giữ xe: Ban Điều Hành GĐPT huyện Đại Lộc

————-

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

*Ngày 19 tháng 6 năm Kỷ Hợi (21/7/2019)

15h30   : Lễ Nhập Kim quan

16h00   : Bạch Phật khai kinh

16h30   : Cung thỉnh Giác linh an vị

17h00   : Thọ tang

18h00   : Lễ viếng

*Ngày 20 tháng 6 năm Kỷ Hợi (22/7/2019)

06h00   : Cúng trà

07h00    : Lễ viếng

10h00   : Cúng ngọ

11h00   : Cung tiến Giác linh

13h00    : Lễ  viếng

19h30   : Tụng niệm

*Ngày 21 tháng 6 năm Kỷ Hợi (23/7/2019)

06h00    : Cúng trà

07h00    : Lễ viếng

10h00    : Cúng ngọ

11h00    : Cung tiến Giác linh

13h00    : Lễ  viếng

19h30    : Tụng niệm

*Ngày 22 tháng 6 năm Kỷ Hợi (24/7/2019)

06h00    : Cúng trà

07h00    : Lễ viếng

10h00    : Cúng ngọ

11h00    : Cung tiến Giác linh

13h00    : Lễ  viếng

19h30    : Tụng niệm

*Ngày 23 tháng 6 năm Kỷ Hợi (25/7/2019)

06h00    : Cúng trà

07h00    : Lễ  viếng

10h00    : Cúng ngọ

11h00    : Cung tiến Giác linh

13h00    : Lễ  viếng

15h00    : Lễ sái tịnh Bảo tháp

16h00    : Tụng Kinh Di Giáo

17h30    : Lễ Sơ dạ – cung tiến Giác linh

19h00    : Lễ Tưởng niệm ân sư

*Ngày 24 tháng 6 năm  Kỷ Hợi (26/7/2019)

04h00   : Thuyết giới Bố tát

06h00   : Phát hành

06h30   : Lễ tưởng niệm  (có chương trình riêng)

07h00   : Phất trần – Cung thỉnh Kim quan thăng thượng giá

09h00   : Thỉnh Kim quan nhập tháp

10h00   : Thỉnh Giác linh an vị

11h00   : Hoàn mãn

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ