Đại Lộc: Chư Tăng Ni trang nghiêm tác pháp thọ An cư Phật lịch 2565

642

Sáng nay, ngày 31/5/2021 (20/4 Tân Sửu), tại chùa Giác Nguyên (thị trấn Ái Nghĩa) và chùa Phú An (xã Đại Minh), chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo huyện Đại Lộc đã trang nghiêm tổ chức lễ tác pháp kiết giới thọ An cư Phật lịch 2565.

Chứng minh, tham dự lễ tác pháp kiết giới An cư tại chùa Giác Nguyên có TT. Thích Như Giáo, ĐĐ. Thích Nhật Tuế – đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc; ĐĐ. Thích Thắng Thiện – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc; cùng chư tôn đức Tăng các tự viện trên địa bàn huyện.

Chư Tăng huyện Đại Lộc tác pháp thọ An cư tại chùa Giác Nguyên

Tại chánh điện, chư tôn đức đã đảnh lễ Tam bảo, tác pháp yết-ma, kiết giới tướng, nhị vị Thượng tọa Chứng minh tác pháp đối thú an cư, tiếp đó chư Tăng tuần tự thực hiện pháp đối thú an cư đại chúng.

Cùng thời điểm này, tại chùa Phú An (xã Đại Minh), chư Ni huyện Đại Lộc cũng đã tác pháp thọ An cư; buổi lễ có sự chứng minh của NT. Thích Nữ Giải Thiện – Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam.

Buổi lễ tác pháp thọ An cư dành cho chư Tăng Ni trong địa bàn huyện Đại Lộc được tổ chức nội bộ, nghiêm túc chấp hành khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, các nghi thức theo truyền thống Phật giáo, vẫn giữ bản chất hòa hợp thanh tịnh Tăng đoàn.

Chư Ni huyện Đại Lộc tác pháp thọ An cư tại chùa Phú An

Đại đức Thích Thắng Thiện – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Đại Lộc cho biết: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện theo sự Chỉ đạo của BTS PG tỉnh Quảng Nam, Phật giáo huyện Đại Lộc không tổ chức đạo tràng An cư tập trung, chỉ tổ chức kiết giới thọ an cư, mỗi tháng chư hành giả cùng chung thực hiện bố tát 2 kỳ (chư hành giả Tăng tại chùa Giác Nguyên và chư hành giả Ni tại chùa Phú An).

Đại đức Trưởng BTS PG huyện Đại Lộc cũng kêu gọi Tăng Ni căn cứ giới luật Phật chế và truyền thống an cư, nêu cao tinh thần tâm niệm an cư cấm túc.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

PG Đại Lộc