CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN

4589

CHƯƠNG TRÌNH

TANG LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN

———————-

  • Ngày 19/4/2021 (08/3/ Tân Sửu)

– 06h30 :        Cung thỉnh nhục thân nhập Kim quan

– 07g30 :        Bạch Phật khai kinh

– 08g30 :        Cung thỉnh Giác linh an vị

– 09g00 :        Lễ Thọ tang

– 10g00 :        Lễ viếng

– 10g30 :        Cúng ngọ

– 14g00 :        Lễ viếng

– 19g00 :        Tịnh độ

  • Ngày 20/4/2021 (09/3/ Tân Sửu)

– 06g00 :         Cúng trà

– 07g00 :         Lễ viếng

– 10g30 :         Cúng ngọ

– 14g00 :         Lễ viếng

– 19g00 :         Tịnh độ

  • Ngày 21/4/2021 (10/3/ Tân Sửu)

– 06g00 :         Cúng trà

– 07g00 :         Lễ viếng

– 10g30 :         Cúng ngọ

– 14g00 :         Lễ viếng

– 19g00 :         Tịnh độ

  • Ngày 22/4/2021 (11/3/ Tân Sửu)

– 05g00 :         Cúng trà

– 05g30 :         Cung thỉnh Giác linh tham yết Phật, Tổ tại Bình Định

– 07g00 :         Lễ viếng

– 10g30 :         Cúng ngọ

– 14g00 :         Lễ viếng

– 19g00 :         Tịnh độ

  • Ngày 23/4/2021 (12/3/ Tân Sửu)

– 06g00 :         Cúng trà

– 07g00 :         Lễ viếng

– 08g30 :         Cung thỉnh Giác linh tham yết Phật, Tổ tại Đạo Nguyên

– 10g30 :         Cúng ngọ

– 14g00 :         Lễ viếng

– 18g00 :         Sái tịnh Bảo tháp

– 19h30 :         Lễ tưởng niệm của Môn đồ Pháp phái

  • Ngày 24/4/2021 (13/3/ Tân Sửu)

– 06g00 :         Lễ Phát hành

– 07g00 :         Lễ tưởng niệm của Trung ương GHPGVN

                       (có chương trình riêng)

– 08g30 :        Phất trần – Cung tuyên Pháp ngữ

– 09g00 :        Cung nghinh Kim quan thăng thượng giá nhập Bảo tháp

– 10g00 :        Thỉnh Giác linh an vị

  • Tạ Phật – Sự hoàn

BAN TỔ CHỨC