CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN

4391

CHƯƠNG TRÌNH

TANG LỄ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN

———————-

  • Ngày 19/4/2021 (08/3/ Tân Sửu)

– 06h30: Cung thỉnh nhục thân nhập kim quan

– 07g30: Lễ Bạch Phật khai kinh

– 08h30: Lễ Thành phục – Thọ tang

– 10g00: Lễ viếng

  • Ngày 20/4/2021 (09/3/ Tân Sửu)

–   03g30: Thỉnh chuông U minh

–   04g00: Công phu

–   05g00: Chấp tác

–   06g00: Điểm tâm

–   07g30: Tụng Kinh Di Giáo

–   08g00: Lễ viếng

–  10g00: Cúng ngọ – Tiến Giác linh

–  11g00: Thọ trai

–  14g00: Lễ viếng

–   19g00: Tịnh độ

  • Ngày 21/4/2021 (10/3/ Tân Sửu)

–   03g30: Thỉnh chuông U minh.

–   04g00: Công phu

–   05g00: Chấp tác

–   06g00: Điểm tâm

–   07g30: Thỉnh Giác linh lễ Tham yết Tổ đình

–   08g00: Lễ viếng

–  10g00: Cúng ngọ – Tiến Giác linh

–  11g00: Thọ trai

–  14g00: Lễ Viếng

–   19g00: Tịnh độ

  • Ngày 22/4/2021 (11/3/ Tân Sửu)

–   03g30: Thỉnh chuông U minh

–   04g00: Công phu

–   05g00: Chấp tác

–   06g00: Điểm tâm

–   07g30: Tụng Kinh Di Giáo

–   08g00: Lễ viếng

–  11g00: Thọ trai

–  14g00: Lễ viếng

–   19g00: Tịnh độ

  • Ngày 23/4/2021 (12/3/ Tân Sửu)

 –  03g30: Thỉnh chuông U minh

–  04g00: Công phu

–  05g00: Chấp tác

–  06g00: Điểm tâm

– 07g00: Lễ viếng

–  07g30: Tụng  kinh Di giáo

– 10g00: Cúng ngọ

– Sơ dạ cung tiến Giác linh

–  11g00: Thọ trai

– 13g00: Lễ viếng

– 14g00: Thỉnh Giác linh lễ Phật – Yết Tổ

–  16g00: Lễ viếng của HĐCM, Hội đồng Trị sự

– 18g00: Sái tịnh bảo tháp

– 19h30: Lễ tưởng niệm của Môn đồ Pháp quyến

  • Ngày 24/4/2021 (13/3/ Tân Sửu)

– 03g30: Thỉnh chuông U minh

-Công phu, Chấp tác, Điểm tâm

– 06g00: Lễ Phát hành

– 07g00: Lễ tưởng niệm (chương trình riêng)

– Phụng tống Kim quan nhập Bảo tháp

– Lễ an vị Giác linh

BAN TỔ CHỨC