Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam thông báo về việc Tổ chức lễ tưởng niệm Đại lão HT. Thích Phổ Tuệ

274

(QCB) – Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, HT. Thích Thiện Thành – Trưởng Ban Trị sự vừa ấn ký ban hành Thông báo số 232/TB/BTS ngày 21/10/2021 về việc Tổ chức lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp Chủ GHPGVN.

Thông báo gửi đến: Ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố; Các cơ sở Phật giáo trên toàn tỉnh; Với nội dung như sau:

Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại lão HT. Thích Phổ Tuệ đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam thiết lập hương án, di ảnh của Đức Pháp Chủ GHPGVN và tổ chức tưởng niệm tại chùa Đạo Nguyên vào lúc 9h00 ngày 24/10/2021 (19/9/Tân Sửu).

*Ban Trị sự kính mời:

– Thành viên BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam; 

– Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố;

– Ban Giám hiệu, Tăng Ni sinh và Học viên cư sĩ Trường Phật học Quảng Nam; -Tăng Ni Phật giáo thành phố Tam Kỳ và tín đồ chùa Đạo Nguyên (Giao Ban Trị sự GHPGVN thành phố Tam Kỳ mời).

– Các cơ quan, báo đài tỉnh và địa phương (có giấy mời riêng).

* Trong buổi lễ tưởng niệm Chư tôn đức y hậu, Phật tử áo tràng và đeo khẩu trang.

Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố treo Phật kỳ rủ, thiết lập hương án, di ảnh của Đức Pháp chủ tưởng niệm tại văn phòng Ban Trị sự. Các chùa, cơ sở tự viện đồng thời cử chuông trống Bát nhã và niệm Phật đúng vào thời gian Giáo hội tổ chức lễ tưởng niệm vào hồi 09h00 ngày 24/10/2021 (tức ngày 19/9/Tân Sửu).

Biểu ngữ:

VÔ CÙNG KÍNH TIẾC

ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ

Viên tịch ngày 21 tháng 10 năm 2021 (ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu)

TRỤ THẾ: 105 NĂM – HẠ LẠP: 85 NĂM

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thông báo Qúy cấp Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử thực hiện theo nội dung Thông báo này và sắp xếp thời gian tham dự lễ tưởng niệm. Thông báo này thay giấy mời lễ tưởng niệm./.

-Văn bản thông báo:

BBT