Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam hướng dẫn tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2564-DL.2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

475

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn số 328/BTS-VP, ngày 19 tháng 8 năm 2020, gửi Các ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở Phật giáo trên toàn tỉnh, về việc tổ chức lễ Vu Lan Báo hiếu Phật lịch 2564- Dương lịch 2020 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Công văn nêu rõ, Lễ Vu Lan Báo Hiếu năm nay trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hiện nay vẫn còn có ca lây nhiễm trong cộng đồng tại một số địa phương trong tỉnh, căn cứ chỉ đạo của Ban thường trực Hội Đồng Trị Sự GHPGVN tại Công văn số 185/HĐTS-VP1 ngày 15/8/2020, Ban thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở, Tăng Ni, Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần chống dịch. Đồng thời vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức Đại lễ Vu Lan đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho nhân dân, đồng bào Phật tử trong mùa tri ân, báo hiếu.

Các cơ sở Phật giáo trên toàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2564 – DL.2020 phù hợp với yêu cầu, quy định của UBND tỉnh Quảng Nam, Chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cần tăng cường các khóa lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến online, cũng như việc đăng ký cầu siêu cho cửu huyền thất tổ qua các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội Phật giáo Butta…

Các cấp Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử hãy thể hiện tinh thần tri ân, báo hiếu trong mùa Vu lan năm nay bằng việc tiếp tục ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chia sẻ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh covid-19.

Công văn do Hòa thượng Thích Thiện Thành – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ấn ký.

Ban TTTT PG tỉnh Quảng Nam