Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam hướng dẫn lập hồ sơ tấn phong giáo phẩm năm 2020

356

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, HT. Thích Thiện Thành – Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh vừa ấn ký ban hành Thông báo số 380/TB/BTS ngày 25 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn lập hồ sơ tấn phong Giáo phẩm năm 2020.

Thông báo gửi đến Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố. Nội dung thông báo cụ thể:

Để việc tấn phong Giáo phẩm theo đúng quy định của Hiến chương GHPGVN và hướng dẫn của Trung ương GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh hướng dẫn thủ tục tấn phong Giáo phẩm như sau:

  1. Quý ban hướng dẫn chư Tăng, Ni trên địa bàn hội đủ các tiêu chuẩn được tấn phong Giáo phẩm theo điều 63, 64 chương XI Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN lập hồ sơ bao gồm:
  • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương)
  • Phiếu lý lịch tư pháp số 1
  • Bản sao chứng điệp thọ Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni.
  • Chứng nhận Tăng Ni
  • Tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo (có xác nhận của Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã, thành phố)
  • Bản sao giáo chỉ tấn phong Thượng tọa hoặc Ni sư (đối với tấn phong Hòa thượng hoặc Ni trưởng).

*Lưu ý: chỉ đề nghị tấn phong giáo phẩm Thượng tọa/ Ni sư đối với các vị thọ Tỳ kheo/ Tỳ kheo Ni từ năm 1995 trở về trước và tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng đối với các vị thọ Tỳ kheo/ Tỳ kheo Ni từ năm 1980 trở về trước.

  1. Thời gian gửi hồ sơ tấn phong Giáo phẩm: Hồ sơ gửi về Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (chùa Đạo Nguyên, 140 Phan Bội Châu, Tam Kỳ). Từ ngày ra thông báo, tức từ ngày 25/09/2020 đến hết ngày 02/12/2020. Các hồ sơ gửi trễ và không hội đủ điều kiện nêu trên, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh không giải quyết.

Thông báo số 380/TB/BTS:

BBT